Thursday, October 14, 2010

HS.TS.VN tại Buôn Ma Thuột

Kính thưa quí vị,

Chúng tôi lên tinh thần rất nhiều, vì nhờ sự phổ biến của quí vị, video "Ai nỡ mừng Ngàn Năm Thăng Long ?" đã có trên 13 ngàn người vào xem trong một thời gian ngắn.

Tiếp nối nỗ lực của chúng tôi ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, một nhóm bạn ở Buôn Ma Thuột đã nhập cuộc bằng cách in và dán khắp nơi tờ rơi "HS - TS - VN" trong thành phố.

Chúng tôi xin gửi đến quí vị để kính nhờ phổ biến rộng rãi.

Thay mặt nhóm thanh niên hành động vì đất nước
Nguyễn Văn Tân