Thursday, October 14, 2010

Sinh Viên Tỉnh Bình Dương tiếp tục dán "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"

Các bạn ơi,

Tụi tôi là vài sinh viên đang theo học tại Đại Học Bình Dương. Cách đây không lâu, tụi tôi có gởi ban biên tập một số ảnh về việc làm của tụi tôi để nói lên lòng yêu nước và xác định Hoàng Sa, Trường Sa muôn đời là của Việt Nam. Mới đây, tụi tôi được xem trên youtube đoạn video "Ai nỡ mừng Ngàn Năm Thăng Long?" thấy hay qiá, nên cả bọn lên tinh thần, lại in và phân công đi dán tờ bướm "Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam" ở tỉnh Bình Dương.

Xin gởi đến các bạn và cũng kêu gọi các bạn trẻ củng làm, để năm 2010 là năm thật sự đánh dấu sự thức tỉnh của giới trẻ Việt Nam ,quyết tâm tranh đấu chủ quyền đất nước.

Dương và các bạn