Friday, May 20, 2011

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
HÌNH ẢNH CHIẾN DỊCH CHỐNG BẦU CỬ ĐỘC ĐẢNG
17-22/5/2011Tại Sài Gòn


Tại Hà Nội
Tại Nha Trang
Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Trong những ngày trước cuộc bầu cử Quốc Hội 22.5.2011, các tổ chức thành viên của Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ (UBPHHĐDC) đã thực hiện một đợt rải và dán các khẩu hiệu chống bầu cử độc đảng. Các khẩu hiệu dưới đây đã được dán và rải tại những nơi đông người qua lại ở Hà Nội, Sài gòn, Nha Trang và nhiều nơi khác.

• Giá cả tăng vọt - Lạm phát đè nặng - Đã đến lúc phải thay đổi. Hãy gạch bỏ lá phiếu khi đi bầu 22/05.

• Đại biểu tham nhũng - Đại biểu cướp đất - Quốc hội bất xứng. Hãy gạch bỏ đại biểu của Đảng khi đi bầu 22/05.

• Bán rừng đầu nguồn - Khai thác Bôxít - Nhượng đất nhượng biển. Đảng và Quốc Hội là của Trung Quốc. Hãy phản đối - Hãy gạch chéo phiếu bầu 22/05.

• Tẩy chay đảng cử dân bầu. Quốc Hội cuội. Đại biểu tham nhũng. Đại biểu cướp đất. Quốc Hội bất xứng.


Đây là chiến dịch nhằm tố cáo bản chất phản dân chủ và bất hợp pháp của cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 22.5.2011, đồng thời kêu gọi nhân dân hãy làm cho cuộc bầu cử này vô giá trị. Nhân dịp này UB cũng tố cáo những chính sách và chủ trương hại nước hại dân của ban lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN. Chiến dịch này kéo dài từ ngày 17.5 đến hết ngày bầu cử 22.5.2011.

Việt Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2011

Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động vì Dân Chủ
(Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đảng Việt Tân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Hòa Hảo Yêu Nứơc, Tập Hợp Vì Công Lý)

Liên lạc: ubphdcvn@gmail.com - Hình ảnh: http://danchutudochovietnam.blogspot.com/

Vài hình ảnh tiêu biểu:

Tại Hà Nội:

Tại Sài Gòn:Tại Nha Trang:

Tài liệu về bầu cử Quốc Hội tại Việt Nam: Đảng Cộng Sản chỉ thị phải bầu cho ai