LỜI KÊU GỌI GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP ...

LỜI KÊU GỌI GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP ĐÒI HỎI TỰ DO VÀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Độc lập dân tộc đang bị đe dọa. Hiểm họa bành trướng từ phương bắc ngày càng to lớn. Trung Quốc đang gậm nhấm dần từng vùng lãnh thổ và lãnh hải nước ta. Trong khi đó, nhiều người yêu nước tố cáo âm mưu bành trướng của Trung Quốc thì bị bắt bớ, tù đầy. Ít ai dám công khai bày tỏ lòng yêu nước. Ban lãnh đạo đảng CSVN đang đặt quyền lợi riêng trên quyền lợi chung của Tổ Quốc và phản bội lại dân tộc. Chưa bao giờ nguy cơ mất nước lại to lớn như thế.

Trước tình hình đó, Ủy Ban Phối Hợp Hành Động vì Dân Chủ khẩn thiết kêu gọi:

1. Toàn dân, nhất là các bạn thanh niên, sinh viên, hãy bày tỏ quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc bằng mọi hình thức;

2. Thành phần tiến bộ trong đảng CS hãy cùng toàn dân tranh đấu cho quyền tự do thông tin, tư tưởng, hội họp và biểu tình;

3. Nhà cầm quyền hãy trả tự do cho tất cả những người tranh đấu vì quyền lợi dân tộc đang bị cầm tù.

Khẩu hiệu của chúng ta là:

Giữ Vững Độc Lập, Đòi Hỏi Tự Do
Kỷ Niệm Thăng Long Ngàn Tuổi, Phá Tan Âm Mưu Bành Trướng
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

Ủy Ban hoan nghênh mọi nỗ lực phổ biến rộng rãi những khẩu hiệu và Lời Kêu Gọi này.

Tổ Quốc Việt Nam muôn năm. Dân tộc Việt Nam trường tồn.

Việt Nam, 15/8/2010

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
(Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ VN, Phong Trào Lao Động Việt, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)