Sunday, February 12, 2012

TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC DÁN TRUYỀN ĐƠN TẠI HÀ NỘI

TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC DÁN TRUYỀN ĐƠN TẠI HÀ NỘI

TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC YÊU CẦU MỘT NƯỚC VIỆT NAM TỰ DO, ĐỘC LẬP, CÔNG BẰNG, & CÔNG LÝ

Dưới đây là bản tin và hình ảnh những truyền đơn mà Tuổi Trẻ Yêu Nước dán & thả tại Hà Nội chiều tối hôm 10-02-2012

Với tấm lòng thiết tha của những người trẻ yêu nước, sự ra đời của Tuổi Trẻ Yêu Nước chỉ với mục đích một dân tộc Việt Nam được thực sự độc lập, người dân Việt Nam phải có quyền tự do, và dân sinh phải được công bằng, công lý, và hạnh phúc.

Trong những ngày gần đây, công an Cộng Sản Việt Nam liên tục đàn áp dã man những người lên tiếng yêu nước, lên tiếng chống lại sự xâm lược của Trung Cộng, sục sạo lùng bắt những người trẻ bày tỏ bất đồng chính kiến... trong đó đáng kể nhất là sinh viên Nguyễn Thiện Thành, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, nhạc sĩ Việt Khang, và một số anh em khác trong phong trào Tuổi Trẻ Yêu Nước.

Hôm nay ngày 10 tháng 2, năm 2012 để thể hiện sự quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam được công bằng, công lý, hết tham quan cướp của người dân, tiếp tục đấu tranh cho tự do nhân quyền và dân chủ, tiếp tục đấu tranh chống Trung Cộng xâm lược.... Tuổi Trẻ Yêu Nước Hà Nội thả truyền đơn để “chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam”

HÌNH ẢNH TRUYỀN ĐƠN XUẤT HIỆN TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Nguồn: Internet