Friday, April 30, 2010

Tờ rơi HS.TS.VN tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam

Kính gửi Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ.

Kính thưa Ủy ban,

Trong những ngày qua, TP Hồ Chí Minh đã bị rơi vào nạn kẹt xe kinh khủng, nhất là những giờ cao điểm, vì nhiều tuyến đưòng lớn trong thành phố đã bị đóng hay bị hạn chế lưu thông, để chính quyền tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Trên các báo đài, trên các biểu ngữ, đâu đâu người ta cũng nói đến chiến thắng này và cho đó là móc son trong lịch sử dân tộc.

Khi nói đến dân tộc, ai cũng nói "dân tộc là trên hết", kể cả những nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam. Hôm nay, đài VTV1 đã chiếu hình ảnh buổi lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam và trong buổi lễ này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhắc nhở nhân dân Việt nam phải mãi mãi nhớ ơn đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Ông Triết không cần nhắc điều này. Vì nhân dân Việt nam vốn trọng tình nghĩa. Điều mà nhân dân cần nhắc ngược lại, đó là đảng Cộng sản Việt nam không nên vô ơn, không nên chà đạp lên máu xương của hàng triệu người đã đổ ra để bảo vệ từng tất đất của dân tộc và có được một đất nước thống nhất như ngày hôm nay. Tại sao phải nhắc đảng Cộng sản Việt nam điều này ? Vì lời nói và hành động của đảng Cộng sản hoàn toàn trái ngược nhau.

Năm 1974, khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, đảng Cộng sản Việt nam hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đồng loã với sự xăm lăng của Trung Quốc. Năm 1975, lợi dụng cuộc chiến miền Nam đang diễn ra khốc liệt, Trung Quốc lấn chiếm nhiều đất đai của Việt Nam ở vùng biên giới Bắc bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng im lặng, một sự im lặng đồng loã ! Ngày nay, những phản ứng yếu ớt của đảng Cộng sản Việt nam về sự bàng trướng của Trung Quốc trên biển Đông, mở cửa Tây Nguyên cho Trung Quốc vào khai thác bô xít, càng cho thấy rõ nhà nước hiện nay đang chà đạp lên máu xương của triệu triệu người Việt nam đã nằm xuống để bảo vệ đất nước.

Đất nước trên hết. Dân tộc Việt nam trên hết. Không có thế lực cầm quyền nào có thể đứng trên quyền lợi của dân tộc. Nhân ngày kỷ niệm 35 năm thống nhất đất nước, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Ủy ban Phối hợp vì Dân chủ, kêu gọi mọi người Việt nam, hãy cùng xiết chặt tay nhau trong cuộc đấu tranh chung vì dân tộc. Riêng chúng tôi, Nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước, sẽ cố gắng góp phần nhỏ nhoi của mình để nói lên Hoàng sa, Trường sa là cùa Việt nam, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được, để bảo vệ đất nước Việt nam thân yêu.

Chúng tôi xin đính kèm vài tấm hình chụp tờ rơi mà chúng tôi đã đi dán ở Biên hòa và TP Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tháng tư năm 2010.

Ngày 30 tháng 4 năm 2010
Thay mặt nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước
Nguyễn văn Tân


Tuesday, April 27, 2010

Hưởng Ứng Lời Kêu Gọi của Ủy Ban

Kính gửi Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ.

Kính thưa Ủy ban,

Chúng tôi là một số thanh niên sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Trong số những anh em chúng tôi, có người đã từng tham gia các cuộc biểu tình vào cuối năm 2007 để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trong việc thành lập huyện Tam sa để chính thức quản lý hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của chúng ta.

Những cuộc biểu tình này đã bị chính quyền Việt nam ngăn cản. Chúng tôi có người đã phải bỏ học vì áp lực của nhà trường, sau khi bị công an kêu lên thẩm vấn, làm khó khăn. Từ đó, anh em xuống tinh thần, không dám làm gì, mặc dù sự bức xúc đối với các vấn đề biên giới, hải đảo và chủ quyền đất nước vẫn còn nguyên vẹn.

Vào dịp Tết Canh Dần, chúng tôi được biết Ủy ban đã cho rải tờ rơi, dán khẩu hiệu để kêu gọi toàn dân Việt hãy phát huy hào khí dân tộc, chống lại tham vọng xâm lấn của Trung Quốc. Tin tức và hình ảnh về vụ này đã làm cho chúng tôi vô cùng phấn khởi. Ít ra người Việt Nam đã không bất lực ngồi yên để bọn Trung Quốc tiếp tục lấn lướt, trước sự đồng lõa của chính quyền hiện nay.

Từ những việc làm của Ủy ban, chúng tôi nghĩ rằng đã góp phần thúc đẩy một số người Việt Nam khác mạnh dạn bày tỏ ý kiến và có người đã hưởng ứng tung tờ rơi, vẽ khẩu hiệu để nói lên tinh thần yêu nước. Anh em chúng tôi đã bàn bạc với nhau và đi đến quyết định tham gia vào nỗ lực chung này. Vào ngày 22 tháng 4, chúng tôi đã thực hiện một số tờ rơi, trên đó ghi "Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam" và đã đi dán ở một số nơi tại TP Hồ Chí Minh và Biên Hòa. Chúng tôi cũng dự định sẽ tiếp tục việc làm này qua nhiều hình thức khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau, để hy vọng là dấy lên được một phong trào "thanh niên hành động vì đất nước". Vì đối với chúng tôi, chỉ khi nào thanh niên Việt Nam ý thức được đất nước đang lâm nguy và nhập cuộc bằng nhiều cách thức khác nhau, thì mới hy vọng thay đổi được tình hình, buộc chính quyền Việt Nam phải dứt khoát hơn thái độ đối với bọn bá quyền Trung Quốc.

Thay mặt nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước
Nguyễn văn TânAustralian Senator urges Vietnamese PM to release Tran Khai Thanh Thuy and other democracy activists

Australian Senator urges Vietnamese PM
to release Tran Khai Thanh Thuy and other democracy activists
Gary Humphries

April 21, 2010
The Honourable Nguyen Tan Dung
Prime Minister
Socialist Republic of Vietnam
2 Hoang Van Thu
Hanoi, Vietnam

Dear Prime Minister,

As a signatory to the International Covenant on civil and Political Rights (ICCPR), Vietnam is expected to respect and uphold the civil and politicial rights of individuals, including the right to life, freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly, electoral rights and rights to due process and fair trial.

Also, as a Chair of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), Vietnam is expected to lead by example, with integrity and transparency, in order to improve the implementation of the ASEAN Charter.

The truth, however, does not suggest that this is happening. Article 88 of Vietnam’s criminal code which criminalises ‘propaganda’ against the Government is in direct conflict with the ICCPR, and has been utilised to arrest and deter peaceful democratic activists. A number of cases of which I am aware include :

Tran Khai Thanh Thuy, 49, a novelist and journalist who was actively involved in anti-corruption campaigns, was arrested in October 2009 on her way tho support fellow activists facing trial. She was sentenced to three-and-a-half years imprisonment.

Pham Thanh Nghien, 33, a cyber activist and member of Bloc 8406, a pro-democracy network of human rights defenders, was arrested in September 2008 after criticising government policies and petitioning to hold a peaceful demonstration. She is now serving a four-year sentence followed by three years of house arrest.

Le Thi Cong Nhan, 31, a human rights lawyer, was charged with disseminating ‘propaganda’ against the state. She was sentenced to three years imprisonment and is currently under house arrest.

Fr Thaddeus Nguyen Van Ly, 63, a Roman Catholic Priest, whose cause and mission are for freedom of expression and religious belief. He was charged with dissent and faced a fifteen year prison sentence. Only recently he temporarily released for medical treatment after suffering three strokes whilst in prison.

I understand that these are only a few of many cases of dissidents who are presently being imprisoned for peacefully expressing their political views. I condemn these arbitrary convictions and respectfully call on the Vietnamese government to immediately and unconditionally release all currently imprisoned activists.
Vietnam has immense potential in furthering its progress and I believe that this will be achieved only if freedom of expression and political belief and upheld and respected.

Thank you for your time in considering this matter.
Yours sincerely,

Gary Humphries
Senator for the ACT
Shadow Parliamentary Secretary for Families, Housing and Human Services
Shadow Parliamentary Secretary for Citizenship

Gary Humphries’s letter to Prime Minister Nguyen Tan Dung
*****************************

Le sénateur australien demande au PM vietnamien de libérer
Tran Khai Thanh Thuy et d’autres militants de la démocratie
Gary Humphries

21 avril 2010
L’honorable Nguyen Tan Dung Nguyen
Premier ministre
République Socialiste du Vietnam
2 Hoang Van Thu
Hanoi, Vietnam

Monsieur le Premier ministre,

En tant que signataire du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), le Vietnam est tenu de respecter et de soutenir les droits civils et politiques des individus, dont le droit à la vie, la liberté religieuse, la liberté d’expression, la liberté de réunion, les droits électorales et le droit à une procédure judiciaire et à un procès équitable.

En outre, en tant que Président de l’Association des Nations du Sud-est asiatique (ANASE) [ASEAN en anglais], le Vietnam devrait montrer l’exemple, avec intégrité et transparence, afin d’améliorer la mise en œuvre de la Charte de l’ASEAN.
Les faits, cependant, ne suggèrent pas que c’est ce qui est en train de se passer.

L’article 88 du Code pénal du Vietnam, qui criminalise la ‘propagande’ contre le gouvernement est en contradiction directe avec le Pacte, et a été utilisé pour arrêter et dissuader les militants pacifiques démocratiques. Voici un certain nombre de cas qui ont été portés à mon attention :

Tran Khai Thanh Thuy, 49 ans, romancière et journaliste qui a participé activement à des campagnes anti-corruption, a été arrêtée en octobre 2009 alors qu’elle était en chemin pour se rendre au tribunal et soutenir d’autres militants jugés. Elle a été condamnée à trois ans et demi ans d’emprisonnement.

Pham Thanh Nghien, 33 ans, une cyber-militante et membre du Bloc 8406, un mouvement pro-démocratie et rassemblant des défenseurs des droits de l’homme, a été arrêtée en septembre 2008 après avoir critiqué les politiques du gouvernement et lancé une pétition pour organiser une manifestation pacifique. Elle purge actuellement une peine de quatre ans, suivie de trois ans de résidence surveillée.

Le Thi Cong Nhan, 31 ans, une avocate défenseur des droits de l’homme, a été accusée de diffusion de ‘propagande’ contre l’État. Elle a été condamnée à trois ans de prison et est actuellement en résidence surveillée.

Le père Thaddée Nguyen Van Ly, 63 ans, prêtre catholique, dont la cause et la mission sont pour la liberté d’expression et de croyance religieuse. Il a été accusé de dissidence et fait face à une peine de huit ans de prison. Ce n’est que récemment qu’il a été remis en liberté provisoire pour traitement médical après avoir subi trois attaques cérébrales en prison.

Je comprends que ce ne sont que quelques-uns des nombreux cas de dissidents qui sont actuellement emprisonnés pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions politiques. Je condamne ces sentences arbitraires et demande respectueusement au gouvernement vietnamien de libérer immédiatement et inconditionnellement tous les militants actuellement emprisonnés.

Le Vietnam a un immense potentiel dans la poursuite de son développement et je crois que cet objectif ne serait atteint que si la liberté d’expression et les opinions politiques étaient respectées.

Je vous remercie de votre temps pour examiner cette question.

Cordialement,
Gary Humphries
Sénateur de l’ACT
Secrétaire du groupe parlementaire pour les familles, du logement et de l’homme
Secrétaire du groupe parlementaire pour la citoyenneté

Lettre du Sénateur Gary Humphries au PM vietnamien (en anglais)

Monday, April 19, 2010

Tôi biết ơn những người vấp ngã

Tôi biết ơn những người vấp ngã
Nguyễn Tôn Hiệt

Trên con đường đi tìm tiếng nói,
có những người vấp ngã sau khi đã đi được một đoạn.
Có những kẻ đã đặt bẫy cho họ vấp ngã.
Có những kẻ đã xô cho họ vấp ngã.
Có những kẻ đã cười thích thú khi chứng kiến những người vấp ngã.
Có những kẻ đã nhổ nước bọt lên những người vấp ngã.
Tôi biết ơn những người vấp ngã.
Tôi biết ơn đoạn đường mà những người vấp ngã đã đi được,
trước khi họ vấp ngã.
Họ vấp ngã,
nhưng mỗi lần họ vấp ngã
họ đã làm cho con đường của chúng ta ngắn thêm một đoạn.
Tôi tin chắc trong chúng ta sẽ còn nhiều người tiếp tục bước tới.
bước tới, bước tới, từ nơi những người đã vấp ngã,
không ngừng bước tới, bước tới,
và ngày chúng ta giành lại được tiếng nói,
chúng ta sẽ nói,
chúng ta sẽ hát ca,
và trong tiếng nói của chúng ta sẽ có tiếng nói của những người đã vấp ngã,
và trong lời hát ca của chúng ta
sẽ có lời hát ca của họ.

Nguyễn Tôn Hiệt

Toàn dân đồng lòng loại bỏ bọn phản quốc!

Toàn dân đồng lòng loại bỏ bọn phản quốc!

Nguyễn Trung Lĩnh
Hà Nội, ngày 03.03.2010.

Trong mấy năm lại đây rất nhiều hành động, chính sách và các tin đồn trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không làm cho chúng ta hài lòng. Nhiều người hiểu biết và có tấm lòng đối với đất nước và dân tộc rất bực mình, xót xa phải lên tiếng như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Cựu Phó Thủ Tướng-Trung Tướng Đồng Sỹ Nguyên, Cựu Thiếu Tướng- Chính Uỷ Quân Khu, Bí Thư Tỉnh Uỷ, Đại Sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, hàng nhiều vạn trí thức, các Nhà tranh đấu trong và ngoài nước, thanh niên, sinh viên và quần chúng nhân dân lên tiếng bằng nhiều hình thức, tập trung biểu tình phản đối các hành động của của Trung Quốc đối với Việt Nam và các biểu hiện, hành động của Lãnh đạo ĐCSVN trước Trung Quốc.

Trong những năm đầu thập kỷ chín mươi của Thế kỷ trước nổi bật là sự kiện: hầu như toàn bộ Lãnh đạo ĐCSVN phải sang Trung Quốc bằng đường bộ và đường sắt theo yêu cầu của Trung Quốc để đến “khấu lạy” Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Lãnh đạo Trung Quốc để thỉnh cầu sự hoà bình, hoà thuận, bình thường hoá quan hệ giữa hai bên, kêu gọi Trung Quốc trợ giúp để ĐCSVN, Thể chế do ĐCSVN xây dựng lên không bị sụp đổ. Đây là hành động mà theo đánh giá của nhiều Đảng viên ĐCSVN cũng như người dân không đảng phái là “hành động nhục nhã nhất từ cổ chí kim của một Triều đình” mang lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Nguyên nhân là do thời bấy giờ Liên Xô và Hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa sụp đổ thì Lãnh đạo ĐCSVN không còn chỗ bám dựa đành quay sang tìm chỗ bám mới là ĐCS Trung Quốc. Ông Đặng Tiểu Bình cùng lãnh đạo Trung Quốc hiểu vấn đề và nắm được cơ hội quyết hạ nhục Lãnh đạo ĐCSVN và nhân dân Việt Nam. Chúng ta có thể chấp nhận được một Đảng, một nhóm người lãnh đạo đất nước kiểu như thế này không? Rõ ràng là không thể chấp nhận được.

Tiếp theo sau nỗi nhục lớn nhất từ cổ xưa đến nay là việc Lãnh đạo ĐCSVN đã chấp nhận ký kết Hiệp Ước Biên giới trên bộ với Trung Quốc. Theo Hiệp Ước này Việt Nam ta đã để mất khoảng 700 km2 đất liền dọc biên giới phía bắc với Trung Quốc so với Hiệp Ước biên giới của Thực dân Pháp với Nhà Thanh trước kia. Nhiều đảng viên ĐCSVN cũng như nhân dân nói rằng dọc biên giới cách đây 20 năm là đất của chúng ta thì ngày nay đã thụt vào khoảng 1 km đến 2 km suốt dọc theo cả chiều dài biên giới với Trung Quốc trên đất liền. Với Hiệp Ước phân định Vịnh Bắc Bộ thì lại để mất thêm khoảng 1 triệu km2 mặt biển so với trước kia. Nếu tính số tiền mà nước ta đã để mất vào tay Trung Quốc trong vấn đề biên giới phải đến hàng vạn tỷ đô la Mỹ. Hơn thế nữa nó là vô giá, không thể tính nổi. Có lẽ đây là khoản mà Trung Quốc lấy lại “số nợ” mà Trung Quốc đã giúp chúng ta trong hai cuộc kháng chiến vừa qua, hay là họ lợi dụng lúc chúng ta yếu, khó khăn, cần tới họ thì họ cố “vặt” chúng ta? Hay là Lãnh đạo ĐCSVN đã bị họ khống chế, mua chuộc bằng tiền và gái rồi? Chúng ta có thể chấp nhận được một Tập thể lãnh đạo đã mang lại cho đất nước và dân tộc ta những kết quả về tiền của và danh dự như trên không? Tất nhiên là không thể chấp nhận được.

Năm 2005 một đoàn ngư dân của Thanh Hoá đánh cá trên vùng biển mà xưa nay dân ta vẫn đi đánh cá đã bị Hải Quân Trung Quốc nã súng làm 5 người chết mà Lãnh đạo đất nước không hề lên tiếng, Lãnh đạo ĐCSVN không hề lên tiếng phản đối để bảo vệ chủ quyền và bảo vệ danh dự cũng như tính mạng của người dân. Gần đây rất nhiều vụ ngư dân ta bị Trung Quốc bắt bớ, làm trò xấu, hành hạ, cướp của một cách ngang nhiên không xem con người ra gì ngay trên địa phận của chúng ta. Ngược lại rất nhiều toán ngư dân Trung Quốc xâm phạm vùng biển của chúng ta, có khi vào sát bờ biển ta chưa đến 50 km. Thế mà phía chúng ta theo chỉ thị của Bộ Chính Trị ĐCSVN không hề có một hành động bắt phạt nào đáp trả phù hợp. Đây rõ ràng là những hành xử yếu hèn, thấp kém của Ban lãnh đạo ĐCSVN. Đương nhiên là thế lực của chúng ta đang yếu so với Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là Ban lãnh đạo đất nước không biết lên tiếng bảo vệ dân mình, bảo vệ quyền lợi của đất nước mình trước một nước láng giềng to lớn. Một mình không bảo vệ nổi thì phải tìm kiếm đồng minh ngay tức khắc, chứ đằng này không chịu tìm kiếm đồng minh mà ngồi yên chịu làm theo ý của Lãnh đạo Trung Quốc, thiệt cho nhân dân mình là không được. Chúng ta không thể chấp nhận được một Đảng, một Ban lãnh đạo đất nước yếu kém và thấp hèn như vậy!

Theo nhiều tin đồn thì người Trung Quốc còn biểu tình ngang nhiên trước sứ quán Trung Quốc ngay trên đất của ta là “Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Quốc” mà Công An chúng ta theo chỉ thị của Bộ Chính Trị không hề giám bắt bớ. Ở nhiều nơi như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây Nguyên, Nghi Sơn-Thanh Hoá người Trung Quốc đã sang sống hàng 3000-4000 người thành Làng-Xã. Họ còn ngang nhiên bắt bớ xử án dân ta cho là ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, thậm chí đánh đập dân lành trong đêm tối như ở Nghi Sơn, rồi biểu tình trước Công An Huyện mà Công An chúng ta theo chỉ thị của BCT ĐCSVN không hề giám làm gì. Đáng ra mọi hành động trái pháp luật của người nước ngoài trên đất nước ta , vô cớ đánh đập dân ta phải được nghiêm trị theo pháp luật của chúng ta, cầm tù và tống cổ về nước ngay. Có những nơi như ở Hải Phòng người Trung Quốc sống thành từng Làng mà Công An khu vực không dám, ngại kiểm tra giấy tờ để họ thích sống, thích ở bao nhiêu lâu tuỳ ý. Những nơi Trung Quốc thuê thì họ cho đóng những cột mốc to như cột mốc biên giới không cho bất cứ Người Việt Nam nào vào, ngầm nói rằng đây là “đất của Trung Quốc rồi”. Tình hình hiện nay khẳng định rằng đại đa số các lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN, kể cả các Công chức cấp dưới đều sợ Trung Quốc nên không dám công khai lên tiếng phản đối, chống lại bọn làm tay sai cho Trung Quốc ngay trong ĐCSVN. Những kết quả như trên cho thấy chúng ta không thể chấp nhận một Ban lãnh đạo tối cao là BCT ĐCSVN lại để tình hình xảy ra như hiện nay.
Đầu năm 2009 nổi bật là tin Bộ Chính Trị ĐCSVN đã bất chấp dư luận, bất chấp Quốc hội, bất chấp nhân dân ngang nhiên ký kết cho Công ty khai thác quặng Nhôm thô- Bô xit – của Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác với kế hoạch rất lớn với mục đích cung cấp Nhôm thô cho Trung Quốc. Hiện nay hai nhà máy khai thác bô xit Nhôm đã bắt đầu xây dựng và hoạt động. Việc khai thác Nhôm ở Trung Quốc và nhiều nơi trên Thế giới đã chứng tỏ tính kém hiệu quả kinh tế và nguy hại về môi trường. Đành rằng chúng ta cần công nghệ hiện đại về khai thác và sản xuất Nhôm. Nếu vậy chúng ta phải thuê Công ty của Mỹ, Đức hay Nhật gì đó chứ không cần Công ty của Trung Quốc. Hoặc là trước tiên hãy làm một Nhà máy rồi sau đó học hỏi, rút kinh nghiệm xem thế nào hãy làm cái thứ hai. Đằng này BCT ĐCSVN đã ngang nhiên cho Trung Quốc vào vây kín khu vực rộng lớn Người Việt Nam không được vào. Tuỳ ý họ làm gì trong đó không ai biết.
Rất nhiều các Công Trình khác như Nhiệt điện Phả lại, Thuỷ điện ở Quảng Nam, Dây chuyền hai Xi Măng Nghi Sơn v,v, đều do Trung Quốc thắng thầu và họ đưa công nhân của họ vào làm trong khi dân ta còn thiếu việc làm trầm trọng. Tin đồn ở Hà Nội là “Mỗi khi Công ty của Trung Quốc tham gia dự thầu thì có chỉ thị từ Bộ Chính Trị xuống phải cho họ thắng thầu”. Gần đây nổi bật là tin hai vị Tướng về hưu rất có uy tín là Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng yêu cầu dừng ngay việc các tỉnh của Việt Nam ta đã cho các công ty của Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông – thực chất đều là Trung Quốc cả – thuê dài hạn 50 năm 264 ngàn hécta rừng dọc biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon-Tum và Bình Dương. Với số diện tích lớn như vậy mà Trung Quốc họ vây kín, đóng cột mốc, đem dân họ sang sinh sống 50 năm thì rõ ràng thành đất của họ luôn. Điều này không thể chấp nhận được từ góc độ An Ninh Quốc gia và An Ninh môi trường. Hoặc họ sẽ tự do khai thác quặng, chặt cây rừng gây ảnh hướng rất nguy cập về môi trường không thể lường trước được trong khi dân ta mật độ dân số rất đông và đang rất cần đất, cần rừng. Việc này trách nhiệm chính thuộc về Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành Trung Ương ĐCSVN. Tại sao Lãnh đạo ĐCSVN, Cơ quan An Ninh Quốc Gia không biết trước mối nguy về An Ninh Quốc gia khi Trung Quốc từng bước tràn người sang và nắm các chốt điểm xung yếu của đất nước? Rồi từ đó họ mở rộng địa bàn hoạt động, lấn dần từng bước trên toàn Quốc, lấn dần trên mọi lĩnh vực của đất nước. Đây là tiến trình xâm lăng và thôn tính nước ta của Trung Quốc. Tôi thiết tưởng những việc trên có chỉ thị từ Bộ Chính Trị ĐCSVN thì cấp Tỉnh mới dám làm.

Từ nhiều năm nay các cán bộ cao cấp của Việt Nam sang Trung Quốc và đi ra nước ngoài đều bị phía Trung Quốc biết trước lộ trình và cho người quan tâm, mua chuộc, khống chế bằng vật chất và quan hệ với phụ nữ rất nguy hiểm. Đây là một cách làm để từng bước khống chế toàn bộ Lãnh đạo nước ta, quy phục dân tộc chúng ta từng bước một, tiến tới xâm lược và thôn tính nước ta hoàn toàn. Những hành động trên là bẩn thiểu của một Quốc gia đối với Quốc gia khác. Nếu chúng ta không có biện pháp bảo vệ cán bộ tuyệt đối an toàn thì có nguy cơ Lãnh đạo nước ta nhanh chóng cuối đầu và làm tay sai cho Trung Quốc trong tương lai gần. Họ sẽ triệt thoái và loại bỏ những ai yêu nước, có tinh thần dân tộc, không muốn cuối đầu nghe theo sự chỉ bảo của Trung Quốc.
Mọi nơi trong nước đều có tin đồn rằng trong dịp Đại Hội ĐCSVN năm 2001 và 2006 các phái đoàn cao cấp của Trung Quốc và Mỹ bay sang Hà Nội liên tục để “tác động” và “chỉ đạo” công tác nhân sự của ĐCSVN. Điều này báo chí cũng đăng công khai các phái đoàn sang Hà Nội trong các năm đó. Vậy rõ ràng là Lãnh đạo ĐCSVN đã để cho nước ngoài can thiệp vào nội bộ của mình, đồng nghĩa với can thiệp vào nội bộ của Việt Nam ta. Người dân ở Hà Nội còn nói rằng nhiều nhân vật trong Bộ chính trị đã được Trung Quốc giúp đỡ, ủng hộ để có vị trí nên tất nhiên không dám chống lại phía Trung Quốc và tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược nước ta. Các Đảng viên ĐCSVN còn nói rằng Ông Nông Đức Mạnh đã nhờ Trung Quốc ủng hộ để được ngồi ghế Tổng Bí Thư hết khoá như hiện nay.

Từ những việc trên tôi thỉnh cầu các cấp có thẩm quyền, các Sỹ quan Công An, Sỹ quan Quân đội và toàn dân Việt Nam ta mấy việc sau:

1) Tổ chức điều tra kết luận để vạch mặt những kẻ đã bị Trung Quốc khống chế, điều khiển, hối lộ và mua chuộc có thể là các Ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Chí Vịnh, v,v. Nếu thật sự ai đó đã bị Trung Quốc khống chế, điều khiển và quy phục làm tay sai cho Trung Quốc thì phải vạch mặt, chấm dứt sự nghiệp chính trị và cho nghỉ hưu ngay, thậm chí bắt giam, truy tố về tội phản Quốc, làm tay sai cho nước ngoài.

2) Điều tra đưa ra ánh sáng, những ai là kẻ chủ mưu, đồng tình trong Bộ Chính Trị đã đồng ý cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bô-xite? Ai đã gọi điện hay ra lệnh để 10 tỉnh vừa rồi ký cho các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông thuê gần 300 ngàn hécta rừng 50 năm? Những cá nhân nào đã đặt bút ký cho các doanh nghiệp trên thuê đất rừng? Những cá nhân này phạm tội hoặc là làm tay sai cho Trung Quốc, hoặc là không hiểu biết gì, không có thái độ bảo vệ quyền lợi Quốc gia, An Ninh Quốc gia trước hoạ xâm lăng của Trung Quốc và về An Ninh môi trường. Phải cách chức ngay tức khắc những cá nhân chủ mưu để làm gương. Bắt giam và truy tố những kẻ chủ mưu làm tay sai cho nước ngoài.

3) Qua những việc làm tôi nêu trên cho thấy rằng Bộ Chính Trị ĐCSVN là cơ quan tối cao của đất nước, Tổng Bí Thư ĐCSVN là người có quyền cao nhất nước, Chủ Tịch Nước là Chủ Tịch Uỷ Ban An Ninh và Quốc Phòng của đất nước, Thủ Tướng là người trực tiếp điều hành đất nước và các tỉnh sao lại để cho những hành động trên xảy ra mà không biết hay không chống lại, hay lại tiếp tay cho Trung Quốc rồi? Các Quý ngài thật sự chưa hoàn thành nhiệm vụ, không xứng đáng để lãnh đạo đất nước nữa!Tốt nhất nên tất cả cùng rút lui về hưu!

4) Huỷ bỏ tất cả các hợp đồng cho nước ngoài thuê đất rừng ở 10 tỉnh vừa rồi với lý do vi phạm trầm trọng An Ninh Quốc Gia của Việt Nam và An Ninh môi trường. Không thể chậm trễ được!

5) Về hai nhà máy Bôxite nhôm thì nên cẩn thận chắc chắn. Không nên làm thêm nhà máy nào nữa. Không nên mở rộng và làm ào ạt. Làm cốt để lấy công nghệ về nhôm và từ từ tính sau.

6) Kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cư. Đặc biệt người nước ngoài là Công dân Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Điều kiện VISA cư trú rõ ràng. Nếu ai vi phạm luật Việt Nam phải xử lý nghiêm minh và trục xuất về nước ngay tức khắc.

7) Ban hành luật xây dựng, xây cột mốc xung quanh khu vực cho nước ngoài thuê. Cấm xây cột mốc quá cỡ. Mọi việc xây dựng, đào đất, đào hầm hay làm gì đó ở Việt Nam phải được Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cho phép. Mọi Công dân Việt Nam đều có quyền vào khu vực nước ngoài thuê để tham quan, xem xét.

8) Kiểm soát lao động nước ngoài chặt chẽ. Tất cả các Công ty và Nhà thầu nước ngoài chỉ được phép thuê lao động nước ngoài mà Người Việt Nam không đáp ứng nổi, không có trình độ chuyên môn đáp ứng với mức lương tối thiểu theo giờ làm đối với từng công việc cụ thể. Một công việc mà Công dân Việt Nam làm được thì bắt buộc phải thuê Người Việt Nam làm. Bất chợt hoặc hàng tháng hay hàng quý kiểm tra giấy phép lao động đối với người nước ngoài. Nếu không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động không hợp lệ thì phạt chủ sử dụng lao động 200 triệu VNĐ/1 lao động sai phạm. Trục suất ngay tức khắc tất cả những lao động nước ngoài bất hợp pháp.

9) Trường hợp xấu nhất là đại đa số các Thành viên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung Ương ĐCSVN đã bị Trung Quốc khống chế, điều khiển và mua chuộc bằng tiền, gái và vị trí, đa số các cán bộ cao cấp của ĐCSVN bây giờ sợ mất chức hay không lên được chức nên im lặng, sợ “bàn tay nối dài của Trung Quốc” ở mọi nơi trên nước ta thông qua Tổng Cục 2 thì cách duy nhất là phải chuẩn bị đảo chính quân sự hoặc huy động nhân dân kéo xuống đường biểu tình hạ bệ, bắt giam những kẻ làm tay sai cho nước ngoài.

Không còn con đường nào khác kính thưa toàn thể Đồng bào yêu quý khắp nơi ! Nếu không họ sẽ bán nước, bán dân từng bước cho quân xâm lược mà thôi. Biểu tình và đảo chính lật đổ là cần thiết khi giới cầm quyền quá thối nát, bất tài và làm tay sai cho nước ngoài, tiếp tay cho kẻ thù xâm lăng đất nước chúng ta!

10) Chúng ta rất tôn trọng nhân dân Trung Quốc, luôn cầu mong cho quan hệ thật sự trong sáng và đẹp đẽ giữa hai dân tộc. Song chúng ta không chấp nhận mọi động thái và cử chỉ không lành mạnh trong quan hệ giữa hai bên. Quan hệ tốt với Trung Quốc không có nghĩa là chúng ta phải cuối đầu nghe theo sự chỉ bảo của họ, từng bước nhượng mọi quyền lợi của đất nước và dân tộc ta cho họ, và dân ta làm nô lệ cho họ! Chúng ta không chấp nhận một Nhóm lãnh đạo ngu dốt, tham nhũng thối nát, cuối đầu làm tay sai cho Trung Quốc, nhượng đất, nhượng rừng, nhượng biển rồi tiến tới nhượng cả dân tộc cho Trung Quốc ! Dân tộc Việt Nam ta sẽ không cuối đầu trước bất cứ thế lực nào đe doạ từ bên ngoài!

Đứng trước những việc làm lâu nay của Lãnh đạo ĐCSVN tôi rất bất bình, không thể nào không lên tiếng vì đất nước và dân tộc chúng ta! Kính mong những Đảng viên ĐCSVN, Công chức nhà nước, Sỹ quan Quân đội và Công An còn lương tâm và lương tri hãy dũng cảm hành động mạnh mẽ vì đất nước của chúng ta ! Đường cùng toàn dân phải kéo xuống Quảng Trường Trung Tâm trên khắp 63 Tỉnh-Thành hoặc Quân đội đảo chính để xoá bỏ một Bộ phận của Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành ĐCSVN nhu nhược, bất tài, tham nhũng, thối nát và làm tay sai cho Trung Quốc như hiện nay ! Rất mong toàn thể Đồng Bào khắp nơi hưởng ứng và hành động gấp rút!

Hà Nội, ngày 03.03.2010

Người viết : Nguyễn Trung Lĩnh.
ĐC: Phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Email: Trunglinh67@ yahoo.com.

THƯ PHÂN ƯU

THƯ PHÂN ƯU
Kính gửi
Ngài Chủ tịch Quốc Hội Cộng Hòa Ba Lan
Ông Bronisław Komorowski

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, những con dân nước Việt đang sinh sống ngoài biên giới nhà nước cộng sản, được nói lên tiếng nói Tự Do cho mình và cho cả những người Việt trong nước, xin được liên kết cùng Dân tộc Ba Lan trong nỗi buồn lớn lao vì đã mất đi một vị Tổng thống Cộng Hòa Ba Lan và đông đảo những người con tinh hoa nhất của Ba Lan.

Hầu hết nạn nhân của thảm họa ở Smoleńsk là những người đã hi sinh tất cả cuộc đời để dành chiến thắng trước chế độ độc tài cộng sản để sau đó xây dựng lại Tổ quốc. Tổ quốc nay là niềm tự hào của mọi người Ba Lan. Trong số các nạn nhân có những người luôn thể hiện tinh thần đoàn kết với chúng tôi, là đồng minh và là những người bạn của chúng tôi. Chúng tôi luôn tưởng nhớ tới nguyên Chủ tịch Quốc hội - Maciej Płażyński, cùng một trong những Cha đẻ của „Đoàn Kết” -- nghị viên Arkadiusz Rybicki, nhiều cán bộ cao cấp thuộc các ban nghành nhà nước mà tiêu biểu là Phát Ngôn Nhân Quyền Đại Chúng – tiến sĩ Janusz Kochanowki, và các nhà hoạt động xã hội như Stefan Melak. Trong tâm tư của người Việt Nam và các dân tộc khác còn sống trong độc tài vẫn ghi rõ hình ảnh cố Tổng thống Lech Kaczyński tiếp đón đại biểu - là các nhà đối lập của những nước chưa tự do - tại lâu đài Belweder trong đại hội „Tự Do và Đoàn Kết” . Đây cũng chính là đại hội được những nhà hoạt động cho nền dân chủ của Ba Lan trước kia tổ chức. Những sự kiện như thế có ý nghĩa quan trọng, chứng minh thế giới tự do không quên những ai còn phải sống trong đàn áp. Cố Tổng Thống Lech Kaczyński và các cán sự của ông đã hiểu điều đó, và đã hành xử đúng theo phương châm Ba Lan: „vì tự do của các bạn và tự do của chúng ta”. Chúng tôi không bao giờ quên được những con người cao quí này!

Rất nhiều người Việt Nam ở trong nước cũng da diết nhớ tới nạn nhân thảm họa Smoleńsk và cầu nguyện, hiệp tâm cùng họ. Chỉ một vài giờ sau thảm họa, thánh lễ và cầu nguyện đốt nến đã được thực hiện bởi giáo dân công giáo Thái Hà. Trong buổi khấn cầu, hàng ngàn giáo dân nhắc tới những cử chỉ đoàn kết gửi gắm từ Ba Lan, nhất là trong một năm trở lại đây khi công an và Bộ An Ninh thẳng tay đàn áp người công giáo.

Trong những ngày tang thương này, Ba Lan thật sự đặc biệt gần gũi với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Riêng với Việt Nam, Ba Lan luôn có vị trí đặc biện trong trái tim những người Việt yêu tự do dân chủ, bởi ước mơ tự do –ước mơ chung của nhân lọai-- đã được thực hiện thành công tại Ba Lan. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về những công dân Ba Lan từng can đảm chống tại độc tài trong thế kỉ trước, những người hiểu hơn ai hết sự khát khao tự do của người khác. Niềm tiếc thương càng dâng cao vô hạn khi ý thức được rằng những người Ba Lan lâm nạn đã ngã xuống thảm thương tại chính vị trí biểu tượng cho lịch sử thế giới của thế kỉ XX.

Trong niềm tiếc thương vô hạn đó, chúng tôi xin được cùng chia sẻ nỗi đau của Dân tộc Ba Lan, đặc biệt với gia đình và thân hữu của các nạn nhân trong thảm kịch to lớn này.

17 tháng tư năm 2010

Đồng phân ưu
DANH SÁCH PHÂN ƯU

Đoàn Thề

Các tổ chức chính trị:

• Đảng Dân Chủ Nhân Dân (Đỗ Thành Công, Phát Ngôn Nhân)
• Đảng Thăng Tiến Việt Nam Hải Ngoại (Thái Thanh Thủy, Đại diện)
• Khối 8406 (LM Phan văn Lợi, quốc nội - Nguyễn Chính Kết hải ngoại)
• Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ Tịch UBCHTƯ)
• Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền VN (Đỗ Nam Hải)
• Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch)
• Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn (Lm Nguyễn Hữu Lễ, Đại diện)
• Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch)
• Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)
• Việt Nam Quốc Dân Đảng (Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Các Cơ Sở VNQDĐ tại Hải Ngoại)

Các tổ chức chuyên biệt:

• Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris (Ca Dao, Điều hợp viên)
• Hội Chuyên Gia Việt Nam, USA (Tony Nguyễn, Đại diện)
• Hội Người Việt-nam tại Montpellier, Pháp (Nguyễn Thanh Khương, Đại diện)
• Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Nguyễn Bá Tùng, President)
• Trung Tâm Việt Nam Hannover, Đức (Lâm Đăng Châu, T.M. Ban Đại Diện)
• Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền (Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch)
• Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động (Trần Ngọc Thành, Đại diện)
• Viện Quốc Tế Vì Việt Nam (Đoàn Viết Hoạt, Chủ Tịch)

Cá Nhân

Bùi Xuân Quang, nhà báo, Paris/France
Chu Vũ Ánh, Germany
Đỗ Mạnh Tri, Paris/France
Đỗ Quý Toàn, nhà báo, Montréal/Canada
Đoàn Trần Đức, France
Hà Dương Thị Quyên, Wesminster-CA/USA
Jackie Bong Wright, nhà văn, USA
Lê Xuân Khoa, Westminster,CA/USA
Mạc Việt Hồng, Warsaw/Poland
Ngô Văn Quang, San Jose/USA
Ngô Văn Tường, Warsaw/Poland
Nguyên Dung (thành viên MLNQ)
Nguyễn Cao Quyền, Washington DC/USA
Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ, Wesminster, CA/USA
Nguyễn Khoa Thái Anh, San Jose, USA
Nguyễn Nam Ái, France
Nguyễn Ngọc Hùng, thành viên Khối 8406 tại Đức
Nguyễn Ngọc Sẳng, Ph.D., Tuscon, Arizona/USA
Nguyễn Tường Tâm, nhà báo, San Jose/USA
Nguyễn Văn Trần, Paris/France
Nguyễn Vương Đạo, France
Nguyễn Xuân Phước, Attorney at law, Richardson, TX/USA
Nguyễn Bá Linh, France
Phan Thanh Tâm, nhà báo, Minnesota/USA
Phạm Ngọc Lân, France
Quản Mỹ Lan, France
Sông Lô, Hannover/HGermany
Trần Thanh Ngôn, Berlin/Germany
Trần Thị Thức, Washington DC/USA
Trương Anh Thụy, nhà văn, Washington DC/USA
Từ Thức, nhà báo, Paris/France
Vũ Thư Hiên, nhà văn, Paris/France

Sunday, April 18, 2010

Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng Bộ Viện KH&CN GTVT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆTNAM
Chi bộ Viện CN Cầu-Hầm

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau khi đọc xong thông báo số 02/TB-CBCH ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chi bộ Cầu Hầm tôi xin trình bầy một số ý kiến sau đây:

Chi bộ khẳng định rằng những ý kiến và quan điểm của tôi trong lá thư gửi BCH TƯ ĐCSVN và cuộc trả lời phỏng vấn của tôi với đài RFA là trái với tư tưởng Mác-Lênin, trái với cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Tuy nhiên tôi thấy rằng toàn bộ TƯ ĐCSVN đã phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng khi cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, tôn vinh những nhà Tư sản.cho các lễ hội dân tộc mê tín dị đoan phát triển v.v…sao không đem ra kỷ luật trước đã.

Thôi mà, với tất cả sự chân thành, tôi khuyên các đồng chí hãy nhìn thẳng vào sự thật và nhận ra những điều tôi viết trong thư là đúng. Nếu bắt tôi kiểm điểm, tôi sẽ dễ dàng chứng minh TBT Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là những tên PHẢN BỘI lại CN Mác-Lênin còn tệ hại hơn Khơ-rút-xôp ở Liên xô cũ…

Thật sự đã đến lúc cần thay con ngựa, già ốm yêu , bệnh tật- CN Mác-Lênin bằng một con rồng hùng mạnh có khả năng quy tụ tất cả sức mạnh của con cháu vua Hùng đó là CN Dân tộc rồi các đồng chí ạ….

Thọ lại khóc rồi vì những người đồng đội xưa đang bắn vào nhau…..

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010
Người viết
Đỗ Xuân Thọ

Saturday, April 17, 2010

Letter to President Obama in regards to Prime Minister Nguyen Tan Dung Visit

Letter to President Obama in regards
to Prime Minister Nguyen Tan Dung Visit
Loretta Sanchez, Joseph Cao, Zoe Lofgren & Daneil Lungren, Members of Congress

April 13, 2010

The Honorable Barack Obama
The President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500

Dear President Obama:

As a President who has demonstrated strong determination to restore honor to democracy, we would like to express our serious concerns regarding ongoing human rights violations in Vietnam. As you are aware, Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung will visit Washington, D.C., for the Global Nuclear Security Summit, and we strongly urge you to take this opportunity to convey our serious concerns about Vietnam’s ongoing religious and human rights violations and take a meaningful step to help advance religious freedom and related human rights in Vietnam.

In its March 2009 Human Rights Report, the U.S. Department of State provided the following findings in regards to Vietnam:

"The [Vietnamese] government’s human rights record remained a problem. Citizens could not change their government, and political opposition movements were prohibited. During the year the government increased its suppression of dissent, arresting several political activists and convicting others arrested in 2008. Several editors and reporters from prominent newspapers were fired for reporting on official corruption and outside blogging on political topics, and bloggers were detained and arrested for criticizing the government. The government continued to limit citizens’ privacy rights and tightened controls over the press and freedom of speech, assembly, movement, and association. The government maintained its prohibition of independent human rights organizations. Violence and discrimination against women as well as trafficking in persons continued to be significant problems. The government limited workers’ rights to form and join independent unions."

This report clearly illustrates Vietnam’s severe violation of the human rights outlined in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. We thank the U.S. Department of State and the U.S. Embassy in Hanoi for being responsive to our inquiries about Vietnam’s oppression towards human rights. However, public statements such as "Vietnam contradicts its own commitment to internationally accepted standards of human rights and the rule of law," which was made by the U.s. Department of State, are simply not enough.

As you and U.S. Secretary of State Hilary Rodham Clinton have reiterated regarding the Administration’s human rights agenda for the 21st Century, outlining the Administration’s approach to putting our human rights principles into action, Vietnam must be on our agenda. We must give voice to many advocates and activists who are working on the front lines of the global human rights movement.

Understanding the impact of the Internet, Members of the Congressional Caucus on Vietnam have spent the last year taking proactive steps advocating for the protection of internet freedom in Vietnam and urging internet service providers (ISPs) like Google and Yahoo to protect the privacy of internet users in Vietnam, while the Government of Vietnam has taken unlawful steps to tighten its control over the internet. In 2009, the government called on internet service providers to block access to a number of websites, including Facebook. In addition, popular sites calling for democratic reforms are continuously being firewalled by the government, and targeted for cyber-attacks in the form of"DDOS" (distributed denial-of-service) attack.

In the aftermath of the cyber attacks in China, Google recently discovered another cyber threat targeting Vietnamese computer users around the world. This threat used malware to infect the computers of people with Vietnamese keyboard language software. This is yet another attempt to suppress opinions and dissent.

We share your commitment to preventing internet censorship. We believe that the freedoms of expression, access to information, and political participation are universal rights. They should be available to all people, including ethnic and religious minorities, whether they are in the United States, Vietnam or any other state.

We call on you to convey our serious concerns over the conditions of human rights and religious freedom in Vietnam to Prime Minister Nguyen Tan Dung. We hope that you will use Prime Minister Dung’s upcoming visit as an opportunity to address the concerns we have described and discuss the significant improvements Vietnam must make regarding human rights and religious freedom.

It’s time for our country to actually penalize these abuses and place Vietnam back on the State Department’s Countries of Particular Concern list.

Thank you for your consideration.

Sincerely,

Loretta Sanchez
Member of Congress

Joseph Cao
Member of Congress

Zoe Lofgren
Member of Congress

Daneil Lungren
Member of Congress

Enclosure: Letter to Prime Minister Nguyen Tan Dung

Cc: The Honorable Hillary Clinton, Secretary of State
The Honorable Michael Michalak, Ambassador

His Excellency Nguyen Tan Dung
Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam
Embassy of Vietnam
1233 20th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20036

Dear Prime Minister Dung:

We are writing to express our serious concerns regarding the Government of Vietnam’s continuous efforts to silence dissent, especially in the case of democracy activist/writer Tran Khai Thanh Thuy who was sentenced on February 5th, 2010 to three and a half years in prison and her husband, Mr. Do Ba Tan, who was sentenced to twenty-four months house arrest due to assault charges of "intentionally causing injury".

We were informed by many Vietnamese cyber activists that the photograph used as evidence against that Ms. Thuy allegedly assaulted a police agent was actually taken in 2005, but the date was changed with Photoshop software. We believe that serious measures should be taken immediately by your government to free the innocent and to prove that Vietnam is serious about improving its human rights record.

As you know, Ms. Thuy’s and her husband’s appeals are scheduled for April 16th, 2010. We hope the appeal process will be conducted in a fair and open manner, with the presence of the defendants’ friends and relatives, the diplomatic community, and foreign media. We trust that the Government of Vietnam agrees that, under the international covenants on human rights-and even Vietnamese law-peaceful political expression is a basic freedom and not a crime.

Vietnam’s refusal to uphold basic human rights explicitly contradicts the Government’s commitment to respect human rights and the rule of law.

On February 3, 2010, just two days prior to Ms. Thuy’s trial, the U.S. Ambassador to Vietnam held a press conference on bilateral relations discussing the relations between our two countries.

The continuing dialogue about human rights and its central presence in the relationship between our countries was mentioned.

Ms. Thuy is one of many Vietnamese citizens who have been harassed because oftheir advocacy for democracy and imprisoned more than once. We ask that you unconditionally release both Ms. Thuy and Mr. Tan. We look forward to their swift release along with the release of other activists including Pham Thanh Nghien and Nguyen Hoang Hai (blogger Dieu Cay), who have been unfairly detained for practicing their right to freedom of speech, religion, and expression. On behalf of the countless others who continue to face severe abuse, harsh prison sentences, and uncertainty due to religious, political, and personal convictions, we ask the Government of Vietnam to honor its commitment to international human rights standards and respect the rights and freedoms of the people of Vietnam

We would appreciate hearing directly from you regarding the assault charges and the outcome of the upcoming appeal trial of Ms. Thuy and Mr. Tan. We are committed to working with you on ways to ensure the full protection of human rights.

Sincerely,

Loretta Sanchez
Member of Congress

Joseph Cao
Member of Congress

Zoe Lofgren
Member of Congress

Daneil Lungren
Member of Congress

Monday, April 12, 2010

Tòa Án Tây Ban Nha, Á Căn Đình Truy Tố Lãnh Đạo Trung Quốc

http://tindaiphap.net/news/804-Tham-phan-Argentina-ra-lenh-bat-quan-chuc-dung-dau-DCSTQ-vi-toi-ac-chong-lai-nhan-loai.html

Thẩm phán Argentina ra lệnh bắt quan chức đứng đầu ĐCSTQ vì tội ác chống lại nhân loại
[28-12-2009]

Quyết định mang tính bước ngoặt viện dẫn “chiến lược diệt chủng” được sử dụng để chống lại Pháp Luân Công

Ngày 20 tháng 12 năm 2009

NEW YORK – Trong một quyết định mang tính bước ngoặt, một thẩm phán Argentina đã truy tố và yêu cầu cơ quan Interpol địa phương tìm bắt 2 quan chức cấp cao của ĐCSTQ vào hôm thứ năm vì vai trò của họ trong tội ác chống lại loài người, chống lại các học viên Pháp Luân Công. Phán quyết này là tiếp theo phán quyết tương tự ở Tây Ban Nha vào tháng trước, khi Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha buộc tội 5 quan chức đứng đầu ĐCSTQ đã nhúng tay vào tội ác diệt chủng và tra tấn đối với học viên Pháp Luân Công.

Hai bị cáo trong phiên tòa ở Argentina là cựu Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân, được thừa nhận rộng rãi là người châm ngòi chính của chiến dịch “nhổ tận gốc” môn rèn luyện tâm linh và La Cán, cựu ủy viên Bộ Chính trị, người đã giám sát Phòng 610, một cơ quan an ninh vượt trên cả luật pháp mà dẫn đầu chiến dịch bạo lực.

“Hành động của Giang và La đã đặt họ từ lâu vào cùng hạng với Augusto Pinochets, Slobodan Milosevics và Charles Taylors của thế giới, người phát ngôn của Pháp Luân Công, ông Erping Zhang nói. “Bộ máy công lý quốc tế giờ đây cũng đã tóm được hai người này”

“Phán quyết này đặc biệt mang tính lịch sử bởi vì nó không chỉ đem kẻ phạm tội ra trước công lý sau khi sự việc diễn ra mà nó còn được đưa ra vào lúc mà tội ác vẫn đang tiếp diễn. Việc bắt giữ và truy tố hai người này thật sự có thể ngăn chặn việc tra tấn và giết hại hơn nữa người dân Trung Quốc vô tội.”
Sau 4 năm ròng điều tra, thẩm phán Octavio Araoz de Lamadrid của Tòa án Liên bang Số 9 Argentina đã ra bản phán quyết 142 trang và phán lệnh liên quan vào ngày 17 tháng 12. Bản hồ sơ đưa ra một đánh giá chi tiết và kết tội đối với việc đàn áp học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc của ĐCSTQ và vai trò của hai quan chức đứng đầu trong đó.

“Chiến lược diệt chủng… bao gồm một loạt rất nhiều hoạt động được sắp đặt trong việc coi rẻ sinh mạng và giá trị nhân bản,” Bản phán quyết của ông Lamadrid viết “Mục tiêu đã đề ra – xóa sổ Pháp Luân Công – được sử dụng để biện hộ cho bất kỳ phương thức nào. Do đó, dày vò, tra tấn, mất tích, giết chết, tẩy não, tra tấn về tâm lý là những sự việc diễn ra hàng ngày trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.”
Thẩm phán đã kết thúc phán quyết bằng việc đưa ra lệnh bắt quốc gia và quốc tế đối với hai quan chức nói trên mà trách nhiệm thực thi thuộc về Cơ quan Interpol của Cảnh sát liên bang Argentina. Như vậy, nếu những bị can cựu quan chức kia tới nước nào đã ký hiệp ước dẫn độ với Argentina, họ đương nhiên sẽ bị bắt giữ và giải về Argentina để đưa ra tòa xét xử.

Theo các luật sư đã đại diện cho các nạn nhân Pháp Luân Công đưa đơn kiện ban đầu, Tiến sĩ Alejandro Cowes và Tiến sĩ Adolfo Casabal Elia, phán quyết của quan tòa là dựa trên bằng chứng trong đó có lời làm chứng của 17 nạn nhân đã bị tra tấn và đã chịu các hình thức bức hại khác. Thẩm phán cũng đã xem xét phần làm chứng của hai bác sỹ, bản báo cáo của Liên Hợp quốc và các nghiên cứu của các nhóm nhân quyền như Tổ chức Ân xá và Theo dõi Nhân quyền quốc tế.

“ĐCSTQ đã gây ra những áp lực về chính trị và kinh tế rất lớn để phá họai vụ kiện này và những vụ kiện tương tự” Ông Zhang cho biết. “Tất cả những điều đó khiến chúng ta có thêm lý do để ngợi khen Thẩm phán Lamadrid vì tính chính trực và công bằng của ông khi xử lý vụ kiện này. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Argentina tiếp tục thận trọng khi đối diện với áp lực của ĐCSTQ và tiếp tục tiến trình có tính lịch sử mang những kẻ phạm tội này ra trước công lý”

Bản cáo trạng được thực hiện dựa trên nguyên tắc thẩm quyền phổ quát, trong đó cho phép tòa án địa phương xét xử các vụ diệt chủng và tội ác chống lại loài người bất kể chúng diễn ra ở đâu.

Trong phán quyết, thẩm phán nói:
“Tôi hiểu rằng trong vụ này, nguyên tắc thẩm quyền phổ quát phải được áp dụng xét về tính nghiêm trọng của tội ác, con số các nạn nhân bị ảnh hưởng, và bản tính tư tưởng của những hành động chống lại các học viên của nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công”
Để được thu xếp phỏng vấn với một trong số các nhân chứng và luật sư, hay xem bản sao của cáo trạng gốc bằng tiếng Tây Ban Nha, xin hãy liên hệ với Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Liên hệ: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: http://www.faluninfo.net/
Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/935/?cid=84
_____________________


http://tindaiphap.net/news/765-FDI-Toa-an-Tay-Ban-Nha-truy-to-cac-lanh-dao-cong-san-cap-cao-vi-toi-tra-tan-va-diet-chung-Phap-Luan-Cong.html

Tòa án Tây Ban Nha truy tố các lãnh đạo cộng sản cấp cao vì tội tra tấn và diệt chủng Pháp Luân Công

[22-11-2009]

Bị cáo có từ 4-6 tuần để trả lời; có thể phải đối mặt với lệnh bắt giữ quốc tế
Ngày 18 tháng 11 năm 2009

NEW YORK –Trong một quyết định chưa từng có tiền lệ, một Thẩm phán Tây Ban Nha đã truy tố 5 quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì vai trò của họ trong tội ác tra tấn và diệt chủng chống lại các học viên Pháp Luân Công. Trong số các bị cáo là cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người được thừa nhận rộng rãi là kẻ chủ mưu trong chiến dịch “nhổ tận gốc” môn tập luyện tinh thần.
Sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm, Thẩm phán của Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha, ông Ismael Moreno đã thông báo cho luật sư Carlos Iglesias của Quỹ Luật Nhân quyền (HRLF) rằng Tòa án đã nhận được một đơn kiện truy tố các bị can với cáo buộc tra tấn và diệt chủng. Theo bản thông báo, với việc thực hiện tội ác diệt chủng, các bị can phải đối mặt với 20 năm tù giam và có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho các nạn nhân.

Bản thông báo của Thẩm phán cũng tuyên bố rằng Tòa án đã nhận được một đơn kiện để gửi thư thẩm tra (thư yêu cầu) tới 5 bị can tại Trung Quốc với những câu hỏi liên quan đến sự tham gia của mỗi cá nhân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các quyết định này theo sau một loạt các đợt đệ trình lên Tòa án bởi luật sư Iglesias và những thành viên khác của HRLF.
Các bị can có từ 4-6 tuần để trả lời và có thể phải đối mặt với sự dẫn độ nếu họ đi tới một đất nước có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha. Quyết định này được thực hiện đúng theo nguyên tắc thực thi pháp lý của thẩm quyền phổ quát, điều cho phép tòa án trong nước thụ lý tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, không phân biệt nơi chúng xảy ra.

“Quyết định mang tính lịch sử này của Thẩm phán Tây Ban Nha có nghĩa rằng các lãnh đạo ĐCSTQ, những người phải chịu trách nhiệm cho các tội ác tàn bạo, giờ đây đang đi một bước gần hơn tới việc bị đưa ra công lý,” theo lời ông Iglesias. “Khi một người thực hiện tội ác diệt chủng hay tra tấn, đó là tội ác chống lại toàn bộ cộng đồng quốc tế chứ không chỉ chống lại các công dân Trung Quốc. Tây Ban Nha đang nổi lên như là một người bảo vệ nhân quyền và công lý phổ quát.”
Trong số các bị cáo là cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người được thừa nhận rộng rãi là kẻ chủ mưu trong chiến dịch được phát động vào năm 1999 nhằm “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công. Cũng phải đối mặt với cáo buộc là La Cán, người đứng đầu Phòng 610, một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bí mật trên toàn quốc dẫn đầu chiến dịch bạo lực. Các luật sư Trung Quốc đã so sánh Phòng 610 với Gestapo của Đức Quốc xã về mức độ tàn bạo và thẩm quyền đứng trên cả luật pháp.

Ba bị cáo khác là Bạc Hy Lai, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh và cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại; Giả Khánh Lâm, một trong bốn thành viên cao nhất trong hệ thống Đảng; và Ngô Quan Chính, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ. Các cáo buộc chống lại họ là dựa trên vai trò chủ động của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, khi họ còn là các quan chức hàng đầu tại Liêu Ninh, Bắc Kinh và Sơn Đông. Trong một bài báo được trao giải thưởng Pulitzer, Ian Johnson của Tạp chí Phố Wall đã mô tả cách ông Ngô áp đặt tiền phạt lên thuộc cấp của mình nếu họ không đàn áp ‘đủ’ Pháp Luân Công, khiến các quan chức tra tấn cư dân địa phương, và trong một số trường hợp là tới chết. (Xem bản tin)

Một bằng chứng khác được xem xét bởi Thẩm phán trong quá trình điều tra là những bản khai từ 15 học viên Pháp Luân Công và lời khai miệng từ 7 học viên, bao gồm các nạn nhân bị tra tấn và thân nhân những người bị giết hại trong nơi giam giữ tại Trung Quốc. Thẩm phán cũng dựa trên các báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc để đưa ra phán quyết, luật sư Iglesias của HRLF nói.

Để sắp xếp cho một cuộc phỏng vấn với luật sư Iglesias hay một trong những nhân chứng, xin liên hệ với Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp hay Quỹ Luật Nhân quyền.

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN, XIN LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên hệ: : Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hay Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: http://www.faluninfo.net/
Bản tiếng Anh: http://www.faluninfo.net/article/924/?cid=84

Tưởng Niệm 30/4/2010 Đảng viên Đảng DCND Treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và Biểu Ngữ tại Tp. Sài Gòn, Biên Hòa và Thủ Đức

Treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Tưởng Niệm 30/4/2010 tại Sài Gòn

(Việt Nam, Sài Gòn) - Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng của Tự Do và Dân Chủ cùng với nhiều biểu ngữ khẳng định Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đã được đảng viên Đảng DCND treo tại Tp Sài Gòn, Biên Hòa và Thủ Đức.Nhằm phát động chiến dịch Tháng 4 tại Việt Nam để tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đã chiến đấu ngăn chận chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước ngoại xâm, đảng viên đảng Dân chủ Nhân dân đã cử hành Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 bằng cách treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng của Tự Do và Dân Chủ tại Tp. Sài Gòn.

Bên cạnh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhiều biểu ngữ nội dung Trường Sa-Hoàng Sa của Việt Nam cũng đã được đảng viên Đảng DCND treo tại nhiều nơi trong Tp. Sài Gòn, Biên Hoà và Thủ Đức.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng của “Tự Do – Dân Chủ” và Biểu ngữ “Trường Sa- Hoàng Sa của Việt Nam” treo tại Sài Gòn, Biên Hòa và Thủ Đức tưởng niệm 30/4/2010.

Đây là lần thứ hai đảng viên Đảng DCND treo cờ vàng ba sọc đỏ để tưởng niệm ngày 30/4. Cũng cần nhắc lại, hồi tháng 4 năm 2009, cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của Tự Do và Dân Chủ và biểu ngữ Đả Đảo Bọn Độc Tài Tham Nhũng cũng đã được đảng viên Đảng DCND dùng bong bóng thả bay trên bầu trời Sài Gòn.
Biểu ngữ “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam” treo tại Sài Gòn, Biên Hòa và Thủ Đức tưởng niệm 30/4/2010.

Việt Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2010

Phóng viên Đảng DCND
www.ddcndvn.com

Friday, April 9, 2010
Thông Báo số 25 – Ngày 05.04.2010
v/v: CSVN cô lập và khủng bố tinh thần Ký giả Trương Minh Đức

Ký giả Trương Minh ĐứcHouston (TX), 05.04.2010 (ĐVDVN) — Theo thông tin nhận được từ Việt Nam, Ký giả Trương Minh Đức đã bị nhà cầm quyền CSVN tiếp tục trù dập bằng cách chuyển đến Phân trại K4 (thuộc Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 29/3/2010. Sự kiện nhà cầm quyền CSVN bất ngờ tách rời Ký giả Trương Minh Đức khỏi tập thể tù nhân chính trị ở Phân trại K2 và đem giam chung với tù hình sự mang trọng án là một hành động phân biệt đối xử có mục đích cô lập và khủng bố tinh thần; đặc biệt là trong lúc anh vẫn đang bị chứng cao áp huyết và bệnh đường ruột.

Phân trại K4 là một khu kiên giam cách Phân trại K2 khoảng 30 cây số, và được lập trong một khu rừng xa xôi.
Hiện nay, Ký giả Trương Minh Đức phải sống cùng phòng với 60 tù hình sự có án lâu năm, với điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, khắc nghiệt gấp đôi Phân trại K2, luôn có công an giám sát 24/24; khi đi vệ sinh, đi tắm hoặc ăn ngủ đều bị giám sát nghiêm ngặt, đến mức những người tù hình sự ở chung không dám nói chuyện hoặc thân thiện với anh.

Với tình trạng nhà cầm quyền CSVN vừa cáo buộc Đảng Vì Dân đưa người “qua Campuchia, Thái Lan huấn luyện, rồi mua sắm vũ khí, chất nổ, tung về nước tiến hành khủng bố." việc chuyển trại ký giả Trương Minh Đức là một hành động có chủ ý cô lập và trừng phạt vô cớ người ký giả tự do, vốn vẫn quyết không nhận tội hay xin khoan hồng.

Đảng Vì Dân kính khẩn báo vấn đề này đến các đoàn thể đấu tranh, cơ quan nhân quyền, truyền thông, báo chí và đồng bào yêu chuộng tự do, dân chủ ở khắp nơi. Kính mong quý cơ quan, đoàn thể và đồng bào cùng lên tiếng phản đối một cách mạnh mẻ hành động mang tính cách phi nhân bản của nhà cầm quyền CSVN đối với người tù lương tâm Trương Minh Đức.

Chúng tôi đồng thời tha thiết kêu gọi sự yểm trợ nhiệt thành của đồng bào đối với gia đình của Ký giả Trương Minh Đức. Mọi thắc mắc liên hệ xin gửi về VPLL/ĐVDVN ở địa chỉ email: lienlac@dvdvn.org hoặc số điện thoại: 1-713-849-0636. Thư gửi đường bưu điện xin ghi địa chỉ: Radio Hoa-Mai, POB 842064, Houston, TX 77284-2064 – USA (Memo: TMĐ).
Kính chào đoàn kết và quyết thắng!

TM. VPLL Đảng Vì Dân
Nguyễn Công Bằng (TTK/ĐVDVN)