Tuesday, October 5, 2010

Ai nỡ mừng Ngàn Năm Thăng Long

Chúng tôi xin giới thiệu đoạn phim với tựa đề Ai nỡ mừng Ngàn Năm Thăng Long? của nhóm Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước.http://www.youtube.com/embed/OgrivywPVos