Monday, October 4, 2010

Tiếp tục cuộc vận động "HS - TS - VN" nhân dịp Ngàn Năm Thăng Long

Kính thưa quí vị,

Như lá thư ngỏ mà chúng tôi đã gửi đến quí vị ngày 1 tháng 10, chúng tôi xin tiếp tục kính gửi đến quí vị những hình ảnh của nhóm chúng tôi gọi là "Mừng Ngàn Năm Thăng Long". Trong khi các cuộc lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra trong sự phung phí to lớn của nhà nước, những phụ nữ, thanh niên nghèo ở Nam Bộ vẫn âm thầm phát tán các tờ rơi kêu gọi lòng yêu nước của người Việt Nam. Các tờ rơi này đã gây chú ý đặc biệt cùa bà con và khiến cho bọn an ninh điều tra phải làm việc ngày đêm để truy tầm thủ phạm . Nhưng thủ phạm là ai ? Chính là nhân dân Việt Nam đã và đang thực hiện quyền được yêu nước của mình !

Ngày 3 tháng 10 năm 2010
Thay mặt nhóm thanh niên hành động vì đất nước
Nguyễn Văn Tân