Wednesday, August 18, 2010

Tiếp tục cuộc vận động phủ nhận 16 chữ vàng bằng 6 chữ HS - TS - VN

Kính gửi Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ

Kính thưa ủy ban,

Trong nhiều ngày qua, chúng tôi không vào được trang mạng của Ủy Ban. Trong khi đó, những trang mạng khác đều vào được. Hôm qua và hôm nay, không rõ tại sao lại vào được rất tốt. Có lẽ trang mạng của Ủy Ban đã bị tường lửa ngăn chận trong những ngày qua.
(UPPHHĐ: blog của chúng tôi bị kẻ xấu SPAM, nên phải tạm ngưng vài ngày để chỉnh sửa lại)

Chúng tôi xin tiếp tục gửi đến Ủy Ban một số hình ảnh của nhóm đã thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Kính nhờ Ủy Ban phổ biến.

Hiện nay, cơ quan an ninh Thành Phố đang truy tìm các đối tượng đã làm việc này. Họ tung người ra điều tra ở các địa điểm xuất hiện các tờ rơi HS - TS - VN và có một số nơi, họ đã gắn các máy thu hình để theo dõi người qua lại. Do đó, chúng tôi đã cố gắng đề cao cảnh giác để không bị phát hiện. Chúng tôi cũng đề nghị Ủy Ban thông báo rộng rãi tin tức này, để các bạn khác biết và đề phòng tai mắt của cơ quan điều tra. Quan trọng là khi tiến hành, cần quan sát xem có những máy thu hình được gắn kín đáo ở chung quanh đó không. Không làm ở nơi mình cư ngụ hay thường lui tới, mà tìm những nơi hoàn toàn xa lạ, thực hiện xong, không trở lại.

Mặc dù việc làm của chúng tôi càng lúc càng khó khăn, đặc biệt là các dịp lễ sắp đến, nhưng chúng tôi vẫn không e ngại và sẽ tiếp tục việc làm này để góp phần vạch mặt bọn bán nước, đồng lõa với bọn bá quyền Trung Quốc.

Thay mặt nhóm thanh niên hành động vì đất nước
Nguyễn Văn Tân