Tuesday, August 17, 2010

Ngàn năm Thăng Long – Ngàn năm giữ nước

Sống xứng đáng là NGƯỜI HÀ NỘI

Chúng cháu là sinh viên sống tại quận Đống Đa, Hà Nội xin nhờ các báo, đài mạng chuyển lời kính thăm đến bác Nguyễn Hoàng Mão tại quận Thanh Xuân, người đã viết những chữ HS.TS.VN đầu tiên tại thủ đô Hà Nội.

Trong thư của bác Mão có đoạn: “Có ai biết để có Hà Nội bây giờ, bao nhiêu đời ông cố ông kị chúng ta đã đổ biết bao xương máu ra mới bảo vệ được cái nước này, cái thủ đô này suốt một nghìn năm qua? Thế mà bây giờ, giặc vào chiếm đảo, chiếm đất, chiếm biển, chiếm rừng thì ta lại chẳng dám đụng đến cả cái tên của chúng nữa. Chỉ dón dén gọi là “nước lạ, tàu lạ”. Thế thì ta có đáng đứng trên cái đất thủ đô này không, chứ đừng nói gì đến ăn mừng!”

Những lời này thật đúng nhưng cũng thật đau bác ạ! Chúng cháu nhất trí người Hà Nội phải sống sao cho đáng là NGƯỜI HÀ NỘI. Mỗi người phải tự đánh thức mình dậy thôi.

Chúng cháu đã làm theo bác và có bằng chứng rõ ràng đây. Chúng cháu cũng xin hứa là hễ quận nào tại Hà Nội làm một đợt chữ HS.TS.VN, thì Đống Đa chúng cháu sẽ “đáp lễ” lại một đợt.

Đại diện sinh viên Đống Đa

Hà Tiến Quang

16-8-2010