Monday, August 30, 2010

LỜI KÊU GỌI GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP, ĐÒI HỎI TỰ DO, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tiếp theo các đợt rải và dán truyền đơn từ Tết âm lịch đến nay, trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, các tổ chức trong Ủy Ban Phối Hợp Hành Động vì Dân Chủ đã thực hiện một đợt rải và dán truyền đơn và khẩu hiệu mới trong nhiều thành phố trên cả nước.

Truyền đơn có tên Lời Kêu Gọi Giữ Vững Độc Lập, Đòi Hỏi Tự Do và Đoàn Kết Dân Tộc, cảnh báo quốc dân về nguy cơ mất nước ngày càng to lớn, tố cáo đảng và chính quyền CS phản bội dân tộc, tiếp tục đàn áp những tiếng nói yêu nước. Ủy Ban kêu gọi toàn dân, nhất là thanh niên, thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc, chống bành trướng Bắc Kinh, bằng mọi hình thức ôn hòa bất bạo động. Ủy Ban đòi hỏi nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp những người yêu nước, trả lại nhân dân các quyền tự do ngôn luận, lập hội và biểu tình. Ủy Ban cũng kêu gọi những người CS tiến bộ hãy quay về với dân tộc và tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đợt vận động chính trị lần này hiện vẫn còn tiếp tục, được thực hiện nhân những ngày lễ lớn của chế độ và tháng kỷ niệm Thăng Long Ngàn Tuổi. Đính kèm với Thông Cáo này là toàn văn Lời Kêu Gọi và một số hình ảnh tiêu biểu. Tin tức và tất cả các hình ảnh của đợt vận động chính trị lần này đã và sẽ tiếp tục được phổ biến trên trang nhà của Ủy Ban: http://danchutudochovietnam.blogspot.com/
và tại http://www.flickr.com/photos/53485578@N05/?saved=1

Ủy Ban kêu gọi các cơ quan truyền thông trong ngoài nước hỗ trợ việc rải-dán truyền đơn và khẩu hiệu ở trong nước bằng cách phổ biến rộng rãi Lời Kêu Gọi qua các phương tiện điện tử và thông thường, để nhân dân trong nước biết đến sự kiện này.


Việt Nam, ngày 1 tháng 9 năm 2010

Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
(Đảng Dân Chủ Nhân dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam, Phong Trào Lao Động Việt, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)


LỜI KÊU GỌI
GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP, ĐÒI HỎI TỰ DO, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC


Độc lập dân tộc đang bị đe dọa. Hiểm họa bành trướng từ phương bắc ngày càng to lớn. Trung Quốc đang gậm nhấm dần từng vùng lãnh thổ và lãnh hải nước ta. Trong khi đó, nhiều người yêu nước tố cáo âm mưu bành trướng của Trung Quốc thì bị bắt bớ, tù đầy. Ít ai dám công khai bày tỏ lòng yêu nước. Ban lãnh đạo đảng CSVN đang đặt quyền lợi riêng trên quyền lợi chung của Tổ Quốc và phản bội lại dân tộc. Chưa bao giờ nguy cơ mất nước lại to lớn như thế.

Trước tình hình đó, Ủy Ban Phối Hợp Hành Động vì Dân Chủ khẩn thiết kêu gọi:

1. Toàn dân, nhất là các bạn thanh niên, sinh viên, hãy bày tỏ quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc bằng mọi hình thức;

2. Thành phần tiến bộ trong đảng CS hãy cùng toàn dân tranh đấu cho quyền tự do thông tin, tư tưởng, hội họp và biểu tình;

3. Nhà cầm quyền hãy trả tự do cho tất cả những người tranh đấu vì quyền lợi dân tộc đang bị cầm tù.

Khẩu hiệu của chúng ta là:

Giữ Vững Độc Lập, Đòi Hỏi Tự Do
Kỷ Niệm Thăng Long Ngàn Tuổi, Phá Tan Âm Mưu Bành Trướng
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

Ủy Ban hoan nghênh mọi nỗ lực phổ biến rộng rãi những khẩu hiệu và Lời Kêu Gọi này.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm. Dân tộc Việt Nam trường tồn.

Việt Nam, 15/8/2010

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ VN, Phong Trào Lao Động Việt, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)