Monday, May 17, 2010

Hình ảnh khẩu hiệu HS.TS.VN

Nhiều bạn trẻ Việt Nam tiêp tục hưởng ứng Lời kêu gọi Ngàn Năm Thăng Long bằng cách in ấn vẽ khẩu hiệu HS.TS.VN nơi công cộng.

Hình ảnh từ nhóm Thanh Niên Hành Động vì Đất Nước
Đoàn Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam


Một bạn trẻ tên Thanh

http://danluan.org/node/4703

HS.TS.VN: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

Thanh

Kính gởi Ban Biên Tập Dân Luận,

Đọc được bài của bạn Nguyễn Minh và lời kêu gọi "Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn", tôi quyết định làm theo bạn Nguyễn Minh. Đó là tìm cách vẻ "HS - TS - VN" ở những nơi mà tôi có thể vẻ được. Vì tôi thấy cách này hay. Nếu bắt tôi phải vẽ cả hàng chữ "Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam", thì tôi không dám làm, vì sẽ mất thì giờ rất nhiều, công an hay bảo vệ sẽ thấy và làm khó khăn. Do đó, sáng kiến cùa bạn Nguyễn Minh là viết tắt thành HS - TS - VN cũng là cách nói lên lòng yêu nước và đau buồn thay, lòng yêu nước này người ta không cho những thanh niên như tôi được biểu lộ công khai.

Các hình tôi gửi Ban Biên Tập là các hình do tôi làm ở huyện Hóc Môn, thành phố HCM vào ngày 14/4. Chiều nay, 15/4, các chữ này vẫn còn nguyên. Tôi làm như vậy vừa để nói lên lòng yêu nước, vừa biểu lộ sự khâm phục của tôi đến anh Điếu Cày, đã dám dăng biểu ngữ công khai giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng trong tù anh được bình an và khi ra tù, tôi tin rằng bên anh sẽ có tôi và nhiều thanh niên khác.

Rất mong Ban Biên Tập Dân Luận cho đăng các tấm hình này. Khi tôi làm được nữa, sẽ tiếp tục gởi đến Ban Biên Tập.

Thanh