Wednesday, May 26, 2010

Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước tiếp tục dán tờ rơi tại Cần Thơ và Saigon.

Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước tiếp tục dán tờ rơi tại Cần Thơ và Saigon.
__________________

Kính gửi Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ.

Kính thưa Ủy ban,

Chúng tôi xin gửi đến ủy ban một số hình ảnh dán tờ rơi tại Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Những hình ở Cần Thơ đã được làm từ ngày 10/5. Các hình ở TP Hồ Chí Minh được thực hiện trong 2 ngày 20 và 21/5.

Thay mặt nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước .

NT