Friday, April 30, 2010

Tờ rơi HS.TS.VN tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam

Kính gửi Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ.

Kính thưa Ủy ban,

Trong những ngày qua, TP Hồ Chí Minh đã bị rơi vào nạn kẹt xe kinh khủng, nhất là những giờ cao điểm, vì nhiều tuyến đưòng lớn trong thành phố đã bị đóng hay bị hạn chế lưu thông, để chính quyền tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Trên các báo đài, trên các biểu ngữ, đâu đâu người ta cũng nói đến chiến thắng này và cho đó là móc son trong lịch sử dân tộc.

Khi nói đến dân tộc, ai cũng nói "dân tộc là trên hết", kể cả những nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam. Hôm nay, đài VTV1 đã chiếu hình ảnh buổi lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam và trong buổi lễ này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhắc nhở nhân dân Việt nam phải mãi mãi nhớ ơn đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Ông Triết không cần nhắc điều này. Vì nhân dân Việt nam vốn trọng tình nghĩa. Điều mà nhân dân cần nhắc ngược lại, đó là đảng Cộng sản Việt nam không nên vô ơn, không nên chà đạp lên máu xương của hàng triệu người đã đổ ra để bảo vệ từng tất đất của dân tộc và có được một đất nước thống nhất như ngày hôm nay. Tại sao phải nhắc đảng Cộng sản Việt nam điều này ? Vì lời nói và hành động của đảng Cộng sản hoàn toàn trái ngược nhau.

Năm 1974, khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, đảng Cộng sản Việt nam hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đồng loã với sự xăm lăng của Trung Quốc. Năm 1975, lợi dụng cuộc chiến miền Nam đang diễn ra khốc liệt, Trung Quốc lấn chiếm nhiều đất đai của Việt Nam ở vùng biên giới Bắc bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng im lặng, một sự im lặng đồng loã ! Ngày nay, những phản ứng yếu ớt của đảng Cộng sản Việt nam về sự bàng trướng của Trung Quốc trên biển Đông, mở cửa Tây Nguyên cho Trung Quốc vào khai thác bô xít, càng cho thấy rõ nhà nước hiện nay đang chà đạp lên máu xương của triệu triệu người Việt nam đã nằm xuống để bảo vệ đất nước.

Đất nước trên hết. Dân tộc Việt nam trên hết. Không có thế lực cầm quyền nào có thể đứng trên quyền lợi của dân tộc. Nhân ngày kỷ niệm 35 năm thống nhất đất nước, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Ủy ban Phối hợp vì Dân chủ, kêu gọi mọi người Việt nam, hãy cùng xiết chặt tay nhau trong cuộc đấu tranh chung vì dân tộc. Riêng chúng tôi, Nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước, sẽ cố gắng góp phần nhỏ nhoi của mình để nói lên Hoàng sa, Trường sa là cùa Việt nam, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được, để bảo vệ đất nước Việt nam thân yêu.

Chúng tôi xin đính kèm vài tấm hình chụp tờ rơi mà chúng tôi đã đi dán ở Biên hòa và TP Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tháng tư năm 2010.

Ngày 30 tháng 4 năm 2010
Thay mặt nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước
Nguyễn văn Tân