Sunday, June 19, 2011

Họp Mặt Dân Chủ 2011

Họp Mặt Dân Chủ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ


Ngày 12 tháng 6 năm 2011 Họp Mặt Dân Chủ đã bế mạc Tĩnh Hội thường niên lần thứ 10 sau 2 ngày rưỡi làm việc trong khuôn viên một viện đại học tại thành phố Emmitsburg, Maryland, Hoa Kỳ, với 32 người tham dự, đến từ Slovakia, Đức quốc, Pháp quốc, và nhiều tiểu bang Hoa kỳ; 8 thành viên và thân hữu đã không về tham dự được, dù đã ghi danh, vì trở ngại giấy tờ hoặc công việc vào phút chót. Kể từ 2002, các thành viên HMDC thuộc nhiều tổ chức và đoàn thể khác nhau, mỗi năm gặp nhau tại Tĩnh Hội thường niên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hợp tác cùng hoạt động nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam và xây dựng một nước Việt Nam tự cường, tự do và dân chủ. Như 9 lần họp mặt trước đây và nay đã trở thành thông lệ, tham dự viên năm nay đã cùng nhau chia xẻ mọi chi phí cho việc tổ chức Tĩnh Hội năm nay.

Tĩnh Hội HMDC2011 tập trung thảo luận 4 chủ đề: (1) Kinh Nghiệm Bắc Phi cho Việt Nam; (2) Cách nào đối phó hữu hiệu với những hành vi lấn át và khiêu khích của Trung-Cộng trong Biển Đông; (3) Làm thế nào để hỗ trợ thanh niên và phụ nữ đóng góp tích cực vào cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam; và (4) Cải tiến hoạt động của MDC để đáp ứng tình hình mới.

Các tham dự viên đã đặc biệt thảo luận sôi nổi về biến cố “mùa xuân Ả Rập”, vừa rút ra những bài học để áp dụng vào cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam, vừa tìm hiểu những yếu tố cần có để thúc đẩy cuộc cách mạng dân chủ sớm xẩy ra tại Việt nam. Đồng thời các tham dự viên cũng thảo luận về những biện pháp cải tiến HMDC nhằm đưa HMDC vào giai đoạn hoạt động tích cực và hữu hiệu hơn trước tình hình mới tại Việt nam và trong khu vực ĐNÁ. Bẩy nhóm công tác đã được thành lập để thực hiện các dự án nghiên cứu, huấn luyện, vận động quốc tế, hỗ trợ cuộc đấu tranh ở trong nuớc đòi dân quyền dân chủ…

Trước khi Tĩnh Hội khai mạc, một phái đoàn HMDC gồm 21 thành viên đã tham dự buổi lễ của Tổ Chức Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial Foundation) kỷ niệm 4 năm đặt viên đá đầu tiên xây dựng Viện Bảo Tàng Toàn Cầu Về Cộng Sản (Global Museum on Communism). Phái đoàn đã đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Nhân dịp này phái đòan cũng phổ biến đến các cơ quan truyền thông Mỹ, Việt, và quan khách bản Tuyên Bố của HMDC, phản đối Trung Quốc ngang ngược xâm phạm hải phận Việt Nam, đồng thời kêu gọi quốc tế và Hoa Kỳ ủng hộ chế độ dân chủ pháp trị tại Việt Nam như một giải pháp hữu hiệu và bền vững để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc cùng duy trì hòa bình thịnh vượng tại Việt Nam và khu vực ĐNÁ.

Tĩnh Hội HMDC 2011 đã bế mạc trưa chủ nhật, 12 tháng 6 năm 2011, sau khi đã quyết định chọn địa địểm tổ chức Tĩnh Hội HMDC 2012, và phương hướng hoạt động từ nay cho đến thời điểm đó.

Ngày 18 tháng 6 năm 2011
Ban Phối Hợp HMDC