Thursday, March 31, 2011

LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN VÌ CÔNG LÝ VÀ TỰ DO

UỶ BAN PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN CHỦ

LỜI KÊU GỌI
TOÀN DÂN VÌ CÔNG LÝ VÀ TỰ DO


Thưa toàn thể đồng bào,

Ngày 4 tháng 4 tới đây, tại Hà Nội, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.
Là một luật gia, Ts Cù Huy Hà Vũ, hiểu rõ giá trị của luật pháp đích thực, của nền dân chủ pháp trị, cơ sở nền tảng và động lực phát triển xã hội. Là một trí thức ông cũng hiểu rõ trách nhiệm của một công dân trước tiền đồ của đất nước và trước những sai trái của người cầm quyền. Ông là một trong những công dân Việt Nam đi tiên phong trong việc bảo vệ các thành quả của dân tộc mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp: ngăn chặn việc phá đồi vọng cảnh tại thành phố Huế, ngăn chặn việc cho các công ty Trung Quốc khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, lên án việc bán đất, nhượng biển của nhà cầm quyền. Ông cũng đi tiên phong trong việc thể hiện quyền và nghiã vụ của công dân được Hiến pháp hiện hành quy định, dù bị nhà cầm quyền ngăn chặn: ứng cử chức Bộ trưởng Văn Hoá Thông Tin, tranh cử đại biểu Quốc Hội, kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu sửa đổi Hiến pháp, v.v…. Ông đã nhiều lần lên tiếng bênh vực và bảo vệ người dân trước mọi bất công, oan trái do nhà cầm quyền gây ra.
Những ý kiến và hành động của Ts Cù Huy Hà Vũ thể hiện tinh thần yêu nước của một công dân mẫu mực, đáng lẽ phải được trân trọng và khuyến khích, nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách đe doạ, bức hại ông. Ông bị bắt ngày 5 tháng 11 tại Sài gòn, bị giam giữ từ đó đến nay, và sẽ bị đưa ra tòa buộc tội vào ngày 4.4 tới đây. Việc đàn áp Ts Cù Huy Hà Vũ là một sự trả thù, là hành động vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân, là khinh thường tầng lớp trí thức Việt Nam của giới cầm quyền tham lam, độc đoán, thách thức lương tri, lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam.
Đất nước đang hàng ngày bị tàn phá, đang tiếp tục tụt hậu. Tổ Quốc đang lâm nguy. Thù trong, giặc ngoài đang gây hiểm họa mất nước. Hơn lúc nào hết, bảo vệ những tiếng nói và hành động yêu nước là thể hiện lòng yêu nước trước sự đàn áp của bạo quyền, là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam.
UBPHHĐ vì Dân Chủ kêu gọi toàn thể thanh niên và toàn dân Việt nam, hãy biến ngày 4 tháng 4 thành ngày Đoàn kết Toàn dân Vì Công lý. Hãy biểu lộ thái độ tích cực, quyết tâm bảo vệ Công lý, bảo vệ Tự do, bằng mọi hình thức sáng tạo, công khai, thích hợp và bất bạo động.
Hãy biến ngày 4 tháng 4 là Ngày biểu hiện Sức mạnh của Toàn dân Việt Nam, ngày Toàn dân Vì Công lý và Tự do.

Việt Nam, ngày 1.4.2011

Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
(Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ VN, Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)
Liên lạc: iiv@iivn.org