Saturday, March 26, 2011

Bản Lên Tiếng

Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ

Bản Lên Tiếng


Phản đối nhà cầm quyền cộng sản gia tăng đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý nhân dip Đại Lễ 25/2 năm Tân Mão (tức ngày 29/03/2011), kỷ niệm lần thứ 64 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị cộng sản giết hại (năm Đinh Hợi, 1947).

Theo „ Bản Tin Khẩn Cấp” của Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý, trong những ngày qua nhà cầm quyền cộng sản đã tăng cường đe doạ, đàn áp, các tin đồ Phật Giáo Hoà Hảo ở khắp nơi, cản trở gắt gao Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý tổ chức kỷ niệm” Đại lễ 25/2”. Mặc dù GHPGHHTT đã bị đàn áp khốc lịệt từ hơn 35 năm nay và nhiều tín đồ Hoà Hảo hiện đang chịu cảnh tù đày trong các nhà tù cộng sản, năm nay Giáo Hội vẫn quyết tâm vượt mọi hiểm nguy để tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 64 Đức Hùynh Giáo chủ bị cộng sản giết hại.

UBPHHĐ hoàn toàn ủng hộ việc làm chính đáng và can trường của GHPGHHTT, và cực lực phản đối và đòi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chấm dứt ngay mọi hành động đàn áp, đe doạ đối với Giáo Hội PGHHTT và các tổ chức tôn giáo khác. Tự do tín ngưỡng là quyền thiêng liêng của tất cả mọi người trên thế giới trong đó có người dân Việt Nam, và quyền này đã được các công ước quốc tế về quyền con người tôn trọng và bảo vệ.

Chúng tôi kêu gọi toàn dân ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý trong việc tổ chức kỷ niệm „Đại Lễ 25/2”. UBPHHĐ nguyện sát cánh cùng Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý, các Giáo Hội và tổ chức tôn giáo khác, cùng mọi người Việt trong-ngoài nước, quyết tranh đấu vì quyền tự do dân chủ và tự do tín ngưỡng của toàn dân Việt Nam.

Việt Nam, 26.3.2011

Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
(Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ VN, Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)