Saturday, July 24, 2010

HS.TS.VN = Danh dự Dân Tộc

Kính thưa Ủy ban,

Để nói lên sức mạnh yêu nước tiềm tàng đang nối kết tuổi trẻ Việt Nam, chúng tôi cố gắng thu lượm các hình ảnh vẽ "HS – TS – VN" ở khắp các miền đất nước đã được phổ biến trên mạng Internet và một bạn trong nhóm đã sáng tác một đoạn nhạc ngắn về "Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam". Từ các hình ảnh thu lượm và đoạn nhạc ngắn này, chúng tôi đã thực hiện một đoạn video "HS.TS.VN = Danh dự Dân Tộc" trên mạng youtube. Chúng tôi xin gửi đến đường nối của đoạn video này và kính mong Ủy ban cho phổ biến rộng rãi :http://www.youtube.com/watch?v=zWj7LxHWwb0

Kính chúc Ủy ban được dồi dào sức khoẻ, để phục vụ cho lý tưởng cao đẹp đã đề ra.

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2010
Nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước
Nguyễn văn Tân