Wednesday, June 23, 2010

Tiếp tục cuộc vận động người Việt Nam cho Hoàng Sa, Trường Sa

Kính gửi Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ.

Kính thưa Ủy Ban,

Tiếp tục cuộc vận động người Việt Nam cùng xác quyết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, nhóm thanh niên hành động vì đất nước tiếp tục nỗ lực dán tờ rơi cho cuộc vận động này. Chúng tôi kính gửi đến Ủy ban một số hình ảnh các tờ rơi được dán ở TP Hồ Chí Minh trong hai tuần lễ qua.

Chúng tôi cũng nhận được thông cáo báo chí của ủy ban gửi về cuộc họp mặt dân chủ tập họp nhiều người Việt ở nước ngoài. Chúng tôi rất phấn khởi trước tin tức này. Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào các tổ chức dân chủ của người Việt ở nước ngoài sớm hợp sức tranh đấu để mang lại một sự thay đổi tốt đẹp cho Việt Nam. Trong thông cáo báo chí có cho biết đây là lần "Tĩnh Hội thứ 9". Chúng tôi không hiểu "Tĩnh Hội" là gì ? Xin Ủy Ban giải thích thêm.

Thay mặt nhóm thanh niên hành động vì đất nước
Nguyễn Văn Tân