Saturday, March 20, 2010

BẢN LÊN TIẾNG v/v Lm Nguyễn Văn Lý Vừa Ra Khỏi Tù

BẢN LÊN TIẾNG
v/v Lm Nguyễn Văn Lý Vừa Ra Khỏi Tù
 
 
 
Ngày 15-3-2010, Lm Nguyễn Văn Lý đã từ trại tù Ba Sao về Huế, do quyết định của nhà cầm quyền Hà Nội  tạm ngưng án tù của ngài trong thời hạn một năm để tự lo chữa bệnh.
 
Ba năm trước, ngày 30-3-2007, Lm Lý đã bị kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Đó là một bản án phi lý và bất công, vì Lm Lý chỉ đấu tranh bất bạo động đòi nhân quyền và dân chủ, và chính vì thế, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã vinh danh Ngài là một tù nhân lương tâm.
 
Trong thời gian ở tù lần nầy, Lm Lý đã ba lần bị tai biến mạch máu, sức khỏe ngày càng bị suy giảm một cách dáng lo ngai.
 
Nhân danh một số tổ chức người Việt Nam hải ngoại, chúng tôi nhận thấy rằng việc nhà cầm quyền Hà Nội tạm thời đưa Lm Lý ra khỏi trại tù để chữa bệnh là một việc làm đáng khích lệ, nhưng chưa đủ. Chúng tôi đòi hỏi Việt Nam:
 
1. Trả tự do hoàn toàn và vô điều kiện cho Lm Nguyễn Văn Lý.
2. Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện đang bị cầm tù hay quản chế;
3. Tôn trọng tất cả các nhân quyền căn bản của người dân, trong đó có quyền tư do tôn giáo, tự do báo chí, tự do nghiệp đoàn và tự do sinh hoạt chính trị theo đúng Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Tri mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1982.
 
Nhân dịp nầy, chúng tôi cũng thỉnh cầu:
 
1. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách những quốc gia đáng
quan tâm vì đàn áp tôn giáo (countries of particular concern);
2. Thượng Viện Hoa Kỳ sớm cứu xét và thông qua Dự Luật Nhân Quyền S. 1159
Cho Việt Nam Do Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer tái đê nạp từ năm 2009.
 
 
Ngày 17 tháng 3 năm 2010
Các tổ chức dưới đây cùng ký tên:
 
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và 42 Cộng đồng Thành Viên, Nguyễn Văn
       Tánh, Chủ Tịch
- Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đỗ Thành Công, Đại Diện
- Đảng Việt Tân, Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch
- Khối 8406, Nguyễn Chính kết, Đại Diện tại Hải Ngoại
- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ Tịch
- Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp
- Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ, Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch
- Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên
- Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, Nguyễn Thanh Trang, Chủ Tịch
- Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch
- Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch
- Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền, Trần Thanh Hiệp, Chủ Tịch
- Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động, Trần Ngọc Thành, Chủ Tịch
- Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch
- Viện Quốc Tế Vì Việt Nam, Đoàn Viết Họat, Chủ Tịch
- Việt Nam Quốc Dân Đảng, Trần Tử Thanh, Chủ tịch Hội Đồng Điều  Hợp Các Cơ Sở
       VNQDĐ tại Hải Ngoại.