Sunday, January 9, 2011

Cẩm Nang Yêu Nước Tự Phát xuất hiện tại Sài Gòn và Miền Tây

Tin Việt Nam (đầu tháng 1-2011): Cẩm Nang Yêu Nước với sáu bước tự phát đã bắt đầu xuất hiện tại Sài Gòn và một số thành phố miền Tây Nam phần trong mấy ngày vừa qua. Người ta ghi nhận Cẩm nang được in lớn gắn trên tường, trên những gốc cây. Cẩm Nang khổ nhỏ được để nhiều bản cạnh những điện thoại công cộng và những nơi công chúng lui tới nhiều để những ai quan tâm có thể lấy một hay nhiều bản. Nội dung và cách trình bầy, ấn loát của Cẩm Nang đều giống nhau ở mọi nơi xuất hiện. Điều này chứng tỏ Cẩm nang được soạn thảo và phổ biến do cùng một tổ chức ở trong nước.

(xin xem những hình tiêu biểu khác trong phần đính kèm)


Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Cẩm Nang này sẽ được phổ biến trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn. Dĩ nhiên công an sẽ tìm mọi cách hủy, xé và rình bắt những người phổ biến, nhưng không vì thế mà việc phổ biến Cẩm Nang sẽ bị ngừng trệ. Việc phổ biến Cẩm nang in chỉ ngừng khi tổ chức chủ xướng Cẩm Nang nghĩ rằng nhiều thành phần dân chúng đã thuộc lòng những lời kêu gọi ngắn và giản dị này.Nội dung Cẩm Nang là lời kêu gọi từng người dân Việt Nam tự ý thực hiện một số hành động giản dị, cụ thể để góp phần vào việc thay thế chế độ độc tài cộng sản phi nhân, chà đạp nhân quyền bằng chế độ dân chủ, nhân bản, coi trọng nhân quyền để cứu nguy Tổ Quốc.Để dễ nhớ, Cẩm Nang chỉ gồm 6 điều, mỗi điều bắt đầu bằng một mẫu tự A, B, C, D, Đ và E, dễ dàng học thuộc lòng để có thể truyền miệng cho người khác. Làm vậy cũng tránh rủi ro bị an ninh cộng sản khám phá và truy tố với bằng cớ.Sau đây là nguyên văn nội dung Cẩm Nang:Cẩm Nang Yêu Nước

Sáu bước tự phát

A, B, C, D, Đ, E

Tổ Quốc Lâm Nguy

Kêu gọi Toàn Thể Công Dân Việt Tộc

Nối bước Tiền Nhân Cứu NướcMột là: Âm thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm

và tâm tư Đồng Bào xung quanhHai là: Bám sát những người chọn lọc để

- rỉ tai Lòng Yêu Nước, và

- tuyên truyền Cẩm Nang nàyBa là: Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo

Các hành động yêu nướcBốn là: Dũng cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây:

1/ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

2/ Chống giặc TầuNăm là: Đặt Liên Lạc với các Nhóm Yêu Nước trong và ngoài ĐảngSáu là: Ém người vào mọi nơi chuẩn bị

Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚCỦy Ban Phối Hợp kêu gọi đồng bào trong ngoài nước phổ biến rộng rãi nội dung Cẩm Nang này để mọi người, mọi nhóm, mọi đòan thể trong nứơccùng biết và cùng thực hiện 6 bớc trong Cẩm nang này.

ỦY BAN PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN CHỦ