Monday, December 6, 2010

Hội Luận Paltalk nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền 10-12-2010Hội Luận Paltalk nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền 10-12-2010

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ (UBPHDC) sẽ tổ chức một buổi hội luận trên diễn đàn Paltalk nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền với các chi tiết như sau:

Ngày: Thứ sáu, 10/12/2010

Bắt đầu từ
• Việt Nam: 10 giờ tối
• Âu Châu: 4 giờ chiều
• Úc châu (Sydney): 2 giờ sáng, Thứ Bảy 11/12/2010
• Miền Tây Hoa kỳ: 7 giờ sáng
• Miền Đông Hoa kỳ: 10 giờ sáng

Chủ đề hội luận: Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Các diễn giả:
1. Linh mục Phan Văn Lợi
2. Luật sư Lê Thị Công Nhân
3. Nhà văn Vũ Thư Hiên
4. Ông Nguyễn Ngọc Bích

Tên phòng họp Paltalk: UyBan Phoihop Hanhdong vi Danchu cho VietNam

Sau phần trình bày của các diễn giả là phần thảo luận và hỏi đáp.

Xin trân trọng kính mời đồng bào tham dự hội luận để trao đổi về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, và thảo luận các biện pháp nhằm bảo đảm các nhân quyền căn bản cho người dân Việt Nam.

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ kính mời