Monday, October 25, 2010

Hoan nghênh Nhóm Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước

Bạn Nguyễn Văn Tân,

Ủy Ban hoan nghênh các thành tích của Nhóm Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước đã gây ra được một phong trào yêu nước rộng lớn khắp nước, kể cả vùng Cao nguyên hẻo lánh như BMT. Tuy hẻo lánh nhưng là một tỉnh thuộc vùng chiến lược của đất nước, và đang bị đe dọa có sự xâm lấn của bành trướng Trung quốc vào vùng chiến lược này. Do đó cuộc vận động của Nhóm và các thanh niên tự nguyện tại BMT là điều cần thiết và đáng được tán thưởng. UB sẽ cho phổ biến tin tức này lên Blog của UB đồng thời sẽ phổ biến rộng rãi.

Chào thân ái
UBPHHDDC