Thursday, March 11, 2010

ỦY BAN QUỐC GIA YỂM TRỢ DÂN CHỦ -- THÔNG BÁO THỜI CUỘC

ỦY BAN QUỐC GIA YỂM TRỢ DÂN CHỦ

THÔNG BÁO THỜI CUỘC


Trong một phiên họp bất thường, Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trợ Dân Chủ (UBQGYTDC), sau khi thảo luận về các vấn đề thời sự liên quan đến đất nước và về cuộc đấu tranh dân chủ hiện nay, đã đưa ra những quan điểm sau đây:

1/ Nhân việc nữ luật sư Lê Thị Công Nhân tuy được ra khỏi nhà tù nhưng vẫn tiếp tục bị quản chế ba năm nữa, UBQGYTDC đòi hỏi nhà cầm quyền CHXHCNVN phải chấm dứt ngay tất cả các hình thức giam lỏng những người bất đồng chính kiến dưới mọi hình thức --quản lý hành chánh, quản chế địa phương, chỉ định cư trú, canh giữ và theo dõi thường trực. Đây là những hành vi thiếu tinh thần dân chủ và kém văn hóa của người cầm quyền. Mọi qui định và hành xử mang tính chất bạo quyền không thể chấp nhận được trong thời đại văn minh toàn cầu hiện nay.

2/ Việc nhà cầm quyền hiện nay tiếp tục bắt giữ và xét xử những người chống bành trướng Trung quốc, bất đồng chính kiến và bất tuân dân sự, ôn hòa bất bạo động, với các tội danh “tuyên truyền chống chế độ”, “âm mưu lật đổ chính quyền”, “vi phạm an ninh quốc gia”, “khủng bố”…là hoàn toàn lỗi thời trước sức phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, và hoàn toàn sai trái, vi phạm các công pháp quốc tế về quyền con người. Chính sách bạo hành đối với nhân dân này cần phải chấm dứt để toàn dân sớm được hưởng một cuộc sống văn minh và tự do, nhân phẩm được tôn trọng, xứng đáng với lịch sử, văn hóa và vị thế chính trị của Việt Nam trong khu vực và trên toàn thế giới.

3/ Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nội dung bản Tuyên Bố của các tổ chức chính trị-xã hội hải ngọai ngày 6 tháng 3 vừa qua nhân dịp LS Lê Thị Công Nhân được trả tự do. Chúng tôi cũng đặc biệt phấn khởi và hoan nghênh việc một số chính đảng phối hợp hành động và phổ biến rộng rãi ở trong nước Lời Kêu Gọi Ngàn Năm Thăng Long trong dịp Tết Canh Dần vừa qua. Đây là một hành động đầy dũng cảm và có ý nghĩa trước hiểm họa bành trướng của Bắc Kinh và sự hèn yếu của nhà cầm quyền độc tài đảng trị Hà Nội. Chúng tôi nhiệt liệt hưởng ứng những lời kêu gọi vì dân tộc và dân chủ của Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi thành phần dân chúng, và nhất là các chính đảng quốc gia-dân chủ, hãy tích cực dấn thân hành động ôn hòa bất bạo động đòi dân chủ để có thể bảo vệ vững chắc được tổ quốc và dân tộc. Chỉ có một chính quyền dân chủ mới phục vụ được nhân dân và bảo vệ được đất nước.

Ủy Ban Quốc Gia Yểm Trơ Dân Chủ, gồm đảng viên một số chính đảng quốc gia không chấp nhận chế độ cộng sản, nguyện luôn luôn sát cánh với mọi tầng lớp dân chúng và các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ tổ quốc ở trong cũng như ngoài nước.

Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 2010

Huỳnh Kim Sĩ (Dân Xã Đảng)
Thái Việt (Đại Việt Duy Dân)
Lý Dũng (Đại Việt Quốc Xã)
Nguyễn Chinh Nguyên (Nhân Xã Đảng)
Nguyễn Viết Tự Do (Việt Nam Quốc Dân Đảng)